Styrelsens Infobrev delas ut i alla brevlådor ungefär en gång i kvartalet. De läggs också sim ett inlägg. Här finns de samlade, i pdf-format.