Sotning

Enligt MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är ca 30% av alla bränder i radhus eldstadsrelaterade. Våra eldstäder (eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte utgör huvudsaklig värmekälla för det rum där den står) ska sotas (rengöras) vart tredje år. 
Styrelsen påminner löpande om sotning och arrangerar så att sotare tar kontakt med föreningens medlemmar. Kostnader för sotning faller, i enighet med stadgarna, på den boende. Styrelsen protokollför åtgärder. 
Styrelsen rekommenderar alla som eldar mycket att själv beställa sotning varje år och att detta informeras till styrelsen via mail: ventilation@riksradsvagen.se

Brandvarnare

Enligt föreningens stadgar ansvarar den boende för installation och underhåll av brandvarnare i eget boende. 

  • Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per våningsplan.
  • Brandvarnare bör även placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.
  • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar när du sover.
  • Placera brandvarnare i köket där det är vanligt att bränder startar.

Testa brandvarnare, genom att trycka på testknappen, minst en gång per kvartal samt efter längre bortavaro. När batteriet börjar bli dåligt piper brandvarnaren till med jämna mellanrum, detta för att ge dig tid till att byta batteriet innan det tar helt slut. Om det sker när du är bortrest missar du varningssignalen.
Styrelsen ansvarar för att brandvarnare finns och underhålls i föreningens gemensamma lokaler. Alla uppmuntras att höra av sig till styrelsen vid misstanke av fel eller brist.

Släckutrustning

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är 6-kilos pulversläckare och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Brandfilten lämpar sig för släckning i mindre föremål, så som brand i kläder, i grytor eller begränsad del av en möbel.

  • Placera släckare på synlig plats, gärna i bostadens entré
  • Speciellt boende i hus med kök på nedervåning  och eldstad på ovanvåning bör överväga att ha två släckare.
  • Ha en brandfilt på varje våningsplan.
  • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.

Förvaring av brandfarliga varor

I enskilt radhus/lägenhet: Den boende ansvarar för att följa de allmänna riktlinjer som finns för förvaring av brandfarliga varor i hemmet. Se anvisningar på Stockholms brandförsvars hemsida
I källarförråd: Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske i källarförråden. Se etikett på flaska/förpackning.

Tobaksrökning/öppen eld

Det är förbjudet att röka i föreningens gemensamma utrymmen. 
Det får inte förekomma öppen eld i allmänna utrymmen eller på balkonger. Kommunalt eldningsförbud ska följas.

Allmänna utrymmen och dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen (som i trapphuset vid butiken, och dörrar i källargångar) får inte ställas upp eller blockeras. Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.

Trappuppgångar och utrymningsvägar

Trapphus, våningsplan, entréhallar och korridorer i källare ska alltid hållas fria från brännbara föremål.
Ingenting får förvaras eller placeras i dessa allmänna utrymmen. De är utrymningsvägar vid brand.
Inne i de boendes hus ansvarar den boende själv för framkomlighet.

Elinstallationer

Elinstallationer i lägenheten ska vara fackmannamässigt utförda.

Grillning

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud och att det är tillåtet att grilla. Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme. Grillning på balkong är förbjudet.