Parkering längs med Riksrådsvägen och vid Miljöstugan är på stadens mark och betalning görs enligt skyltar. Under vinterhalvåret är det p-förbud en dag i veckan.
Längs våra gångvägar är det inte tillåtet att parkera, även om det finns plats för en bil.

Föreningen har 77 egna parkeringsplatser varav 34 med el. Det är för närvarande kö för att få en plats. Hör av dig om köplats och ställ frågor till parkering@riksradsvagen.se. En parkeringsplats kostar 400 kronor i månaden och en plats med eluttag för motorvärmare kostar för närvarande 500 kronor (se nedan om laddstolpar).

Laddstolpar för elbilsladdning

Omställningen från fossildrivna fordon till eldrift går snabbt. Av alla nyregistrerade personbilar i Sverige 2021 var 45% laddbara och för 2022 är prognosen 60% (källa: Bil Sweden). Möjligheten att ladda sin bil i hemmet är en avgörande faktor vid valet av ny bil och något som är efterfrågat av våra medlemmar.

Under våren 2022 kommer ett system för elbilsladdning att installeras i föreningen. Motorvärmarstolparna –  belägna vid p-platserna nedanför “gräddhyllan” och längs nr 94 – 108 kommer att få nya insatser/kablage med sk. Typ2-laddare. Vi har sökt och beviljats bidrag från Naturvårdsverket som täcker ca 50% av installationskostnaden. För de som i dag har sådana platser innebär det följande

 • Grundavgift på plats med laddstolpe kommer att höjas med 100 kr per månad, och elförbrukning kommer mätas och debiteras individuellt.
 • De nya stolparna styrs med en app i mobiltelefon istället för timer på stolpen.
 •  Tillsvidare bibehåller alla sina nuvarande p-platser. Vi hoppas att boende som inte har behov av laddning eller värmestolpe är villiga att byta plats till förmån för de med laddbehov.
 • Vanlig motorvärmare kan fortsatt användas via adapter, föreningen kommer att ha några för utlån, men det går också att köpa en egen.

Några vanliga frågor:

 • Inkoppling till systemet. (Uppdaterat 2022-05-17)
  Det de som har el-stolpar behöver göra är:
  – Ladda hem appen EpSpot (den har en grön cirkel med ett orange streck som symbol).
  – Lägg upp ett konto med den mejladress du vill använda.
  – Skicka sedan samma mejladress som användes för att lägga upp ”ladd-kontot” till asfalt@riksradsvagen.se. Det behövs för att aktivera kontot och verifiera/säkerställa att det är rätt person som kopplas till kontot.
  Det är bara de som har behov av att ladda nu som behöver skicka in sin mailadresser.

  – När laddsystemet är inkopplat och helt klart går det att scanna QR-koden på stolpen, eller skriva in det id-nr som står. Men först när din mejladress är anmäld till asfalt@… och det hunnit bli registrerat så går det att börja använda elen.

  Nyckeln till luckan på stolpen är samma som förut, men det finns inget under locket som behövs för själva laddningen. Allt sköts från appen. Under locket finns, som förut, en jordfelsbrytare och den bör testas, åtminstone en gång per år.
 • Vanlig motorvärmare
  Du följer samma procedur som ovan men behöver sen en adapter att koppla på kabeln för att det ska fungera. Föreningen har ett par stycken för utlån.
 • Om systemet
  Föreningens motorvärmarstolpar “uppgraderas” till en lösning med nya insatser avsedda för elbilsladdning. Det är en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning då befintlig kablage, stolpar och motorvärmar- kapslingar kan återanvändas. Varje laddpunkt har möjlighet till maximalt 7,4 kW enfas laddström. och total systemeffekt är på max 150 A enfas. Systemet jobbar med smart dynamisk lastbalansering per fas.
 • Hur finansieras laddstolparna?
  Vi höjer avgiften på de parkeringsplatser som utrustas med laddstolpe med 100 kr per plats och månad. Den höjda kostnaden täcker avgiften för den molntjänst som krävs för att hantera förbrukning/betalning samt att betala av kostnaden för själva installationen över tid. Vi har beviljats ett bidrag från Naturvårdsverket som täcker 50% av kostnaderna för installationen. 
 • Kan jag fortfarande använda motorvärmare?
  Ja, du kommer kunna använda motorvärmare men det krävs en adapter. Föreningen kommer tillhandahålla ett antal adaptrar för utlån, alternativt så köper man en egen
 • Vad är det för typ av kontakt?
  Stolparna utrustas med ett fast kablage med så kallade Typ2-kontakter
 • Jag vill byta till en p-plats med laddmöjlighet, hur gör jag?
  För närvarande (vinter 2022) har vi 18 personer i kö till att få parkeringsplats. Vi har ingen separat kö till platserna med laddstolpar utan uppmanar boende att själva byta platser med varandra utifrån laddbehov.
 • Kan vi upplåta en p-plats med laddstolpe som alla får dela på?
  Vi utvärderar den nya laddstolpslösningen under en period och håller koll på önskemål och behov löpande. Att ha en allmän laddstolpe/plats kommer innebära att det behövs tydliga regler kring hur länge man får parkera/ladda etc. 
 • Vad kostar det att ladda? (Uppdaterad 2022-06-05)
  Utöver hyran för parkeringsplats med laddare (600 kr/mån) betalar man själv för den el som förbrukas. Tariffen för el är just nu 1,50 kr per kWh och vi strävar efter att göra ett så litet påslag som möjligt. Priset på el varierar utifrån en rad faktorer, bl.a säsong och tid på dagen man laddar. Vi kommer därför behöva revidera vår kWh-tariff löpande. Försök att ladda på natten då priset är som lägst så hjälps vi åt att hålla kostnaderna nere. Föreningen har el(handels)avtal med Storuman Energi (Rörligt Spotavtal) och du kan se aktuella kWH-priset på deras hemsida: Storuman.
  Kostnaden läggs på hyresavin kvartalsvis.
  Varför är alla laddstolpar på samma plats?
  Elcentralens läge (mellan 187-189) och möjligheten att kunna återanvända stora delar av den lösning vi har för motorvärmarstolparna gör att det vi får ett stort antal laddstolpar till en avsevärt lägre kostnad jämför med en helt ny anläggning i annan del av området.