Totalt i området finns 114 radhus samt en tvårumslägenhet. Alla radhus har fem rum och kök, utom två som har fler. Radhusen är av tre typer, varav den ena finns med två något olika bottenvåningar.
A – Gula hus
B – Gröna
E – Orangea
G – Blå
En beskrivning med ritningar och bilder finns som pdf.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är barkok_hustypA212.jpg
Barkök i hustyp A.
Foto: Jakob Wranne

Hustyp A

Hustyp A finns endast i sju exemplar och kallas ibland för ”amerikalängan” på grund av barköket. Kök och matplats är åtskilda genom köksskåp med skjutlucka mellan över och underskåp. Husen har en mycket speciell planlösning med tre halvplan. Kök med matplats tillsammans med hall är förlagda i entréplan. En halv trappa upp finns vardagsrummet och ett sovrum, båda med utgång till uteplatsen i västläge. Ytterligare en halvtrappa upp finns två sovrum och badrum samt en arbetshörna. Arbetshörnan utgör en integrerad del av vardagsrummet, dock en halv trappa upp och avdelad med ett räcke.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är vardagsrum_B245.jpg
Vardagsrum mot uteplats, typ B
Foto: Stina Hagelqvist

Hustyp B

Av den vanligaste typen finns 72 stycken. Husen har två våningar och vardagsrummet på bottenvåningen. Planlösningen är öppen med ett glasat skjutdörrsparti mellan kök och matplats vilket bidrar till öppenheten. Väggen mellan matplatsen och sovrummet är snedställd. Den snedställningen gör matplatsen ljusare. Det skapar spänning i planlösningen, ”medför god sikt för husmodern i köket över vardagsrummet” (citat från Radhusutredningen) samt skapar ett skenperspektiv från trappan. Övervåningen som består av två sovrum, klädkammare och förråd är indragen ovanför vardagsrummet. Mellan under- och övervåning är ett litet mellanplan inskjutet, där ryms badrum och en kammare.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är spis.png
Vardagsrum i typ E och G.
Foto: Jakob Wranne

Hustyp E och G

Typerna E och G finns i 19 respektive 16 exemplar. Husen har två hela våningar och vardagsrummet med den öppna spisen förlagt till övervåningen. På bottenvåningen finns dagrum, kök med glasat skjutdörrsparti och ett sovrum. Vardagsrummet har balkong, överljus och högt till tak. Bottenvåningarna i hus E respektive G skiljer sig åt såtillvida att husen har entré antingen från köks- eller sovrumssidan och därmed olika fasadlösningar.