För träd på föreningens mark, anmäl till utemiljo@riksradsvagen.se så åtgärdas detta av en arborist.

Om trädet står på stadens mark kan du anmäla det till staden via appen ”Tyck till”. Styrelsens utemiljöansvarige kan hjälpa till att förmedla ärendet.