Husens tak behöver underhåll. Arbeten kommer att utföras i många år framöver
Det yttre tätskiktet behöver bytas. Dessutom har en del hus skador på den bärande konstruktionen.
Större renoveringar har utförts i fyra omgångar:
2004-2005, hus 73, 79
2009, hus 69, 93
2010, hus 96, 98, 100
2021-2022, hus 149-151
2022, utvärdering av tidigare projekt och val av strategi för framtida renoveringar.

Information som rör taken

 • Takarbeten nr 149-151 info vecka 50
  Hej Under nästa vecka främst mellan måndag-torsdag kommer det ske många transporter,  kranlyft och lite tyngre arbeten så vägen och runt nr 149-151 kommer vara avstängd i perioder. De kommer … Läs mer
 • Mer info från styrelsen om tak
  Här kommer lite kompletterande information om takprojektet, som inte hann med till Infobrevet: Efter en lugnare period med mindre störande arbeten i takprojektet så kommer arbeten ta mer fart under … Läs mer
 • Takrenovering RRV 149-151
  Hej grannar,  I bifogade pdf finns information om den takrenovering som pågår på RRV 149 och 151. Takrenovering info
 • När kommer taken att bytas?
  Inom de närmsta åren. Styrelsen har under flera år arbetat aktivt med denna komplexa frågeställning. Vi närmar oss en slutgiltig plan. Vi vet inte med säkerhet ännu hur det kommer … Läs mer
 • Utredning av solceller – Din hjälp behövs!
  Hej Grannar! På den årliga föreningsstämman diskuterade vi alla motionen om att utreda förutsättningarna för, och vinsten med, solceller på våra tak. Föreningsstämman beslutade att en arbetsgrupp med en eller … Läs mer

Riksrådsvägen inventering och åtgärd, tak 2018-12-04 (pdf)