Husens tak behöver underhåll. Arbeten kommer att utföras i många år framöver
Det yttre tätskiktet behöver bytas. Dessutom har en del hus skador på den bärande konstruktionen.
Större renoveringar har utförts i fyra omgångar:
2004-2005, hus 73, 79
2009, hus 69, 93
2010, hus 96, 98, 100
2021-2022, hus 149-151
2022, utvärdering av tidigare projekt och val av strategi för framtida renoveringar.

Information som rör taken

Riksrådsvägen inventering och åtgärd, tak 2018-12-04 (pdf)