Epost-lista

Vill du vara med på de boendes epostlista? Där tipsar vi varandra om bra hantverkare, spisar, inköpsställen, barnvakt och mer!
Se mer på sidan Hjälp till självhjälp
För att gå med i listan ska du skicka ett mejl till inforiksradet+subscribe@groups.io från den adress du vill få mejl till. Ange gärna vilket husnummer du bor i i mejlet.
För att gå ur listan, mejla till inforiksradet+unsubscribe@groups.io från adressen du vill sluta få mejl till.

Listan sköts av en grupp frivilliga i föreningen och frågor kan ställas till inforiksradet+owner@groups.io.

Det finns ett listverktyget groups.io som har ett jättebra sökbart arkiv. Där kan du lätt se tidigare inlägg. Alla som är med på listan kan skaffa ett lösenord genom att registrera ett till den e-postadress som du använder till listan. https://groups.io/register

Gemensamma uterum

Vårt område har flera gemensamma uterum: några planerade lekplatser och andra mer fria ytor.

Torget utmärks av den lilla butiksbyggnaden och kan sägas vara områdets centrum.
Grönytan var från början rikt planterad. I förhållande till övriga gårdar kan torget
betraktas som det mest planerade. Övriga gårdar präglas i större utsträckning av
förädlad naturmark.

Träsket är helt kringbyggt av radhuslängor och utgörs av förädlad naturmark
med höga tallar och björkar. I områdets mitt finns en lekplats.

Brandmannaparken kallas lekplatsen utanför hus 70-80. Om du undrar över namnet – kolla materialet i de långa gungorna, fixade av en brandman i området.

Lekplats nedanför Gräddhyllan,. ”Gräddhyllan” är de högst belägna huslängorna i området: 63 – 201.

Längs med Riksrådsvägen finns grönytor och träd (och parkeringsplatser).

Skölden är den stora allmänna lekplatsen nedanför 81-83. Den ingår inte i föreningens område, men är flitigt använd.

Ordningsregler

Några ordningsregler har vi inte.
Men det finns en del saker att tänka på för att vi alla ska trivas:
Visa omsorg om dina grannar vid uteaktiviteter, speciellt sena kvällar.
Det är väldigt lyhört mellan källarförråd och lägenheterna över. Visa hänsyn genom att inte gå i förråden mellan 22.00 – 07.00 om det kan undvikas.
Kör försiktigt på gångvägarna mellan husen! Det finns många barn i området.

Hållbarhetspolicy

På stämman 2023-06-01 antogs en hållbarhetspolicy för föreningen. Den gäller för vårt gemensamma arbete med att förvalta och utveckla vår bostadsrättsförening, våra hus och vår omgivning.
Målsättningen är att långsiktig hållbarhet och hushållande med resurser (material och energi) ska vara med i samtliga beslut som fattas i föreningen. Och genom det minimera skadlig miljöpåverkan och skapa förutsättningar för och inspirera oss alla att agera hållbart i vardagen. Vi ska känna trivsel, trygghet och stolthet över vårt boende och på det sätt föreningen verkar samt bidra till ett hållbart samhälle.
Hela policyn kan läsas som en pdf.

Foto: Alexandra Edvall

Julgran

Varje år lyser vi upp mörkret genom att tillsammans resa en gran på Torget. Här finns lite gran-tips (pdf).

Julgransplundring

En sen eftermiddag runt tredje helgen i januari hålls traditionellt julgransplundring med fackeltåg. Det är dans runt granen, varmkorv, fiskdamm med mera. Plundringen avslutas med ett fackeltåg i mörkret genom området.
Exakt vad som händer är upp till arrangörerna.
Vi turas om att arrangera evenemanget i längorna, 2023 var det länga 5, 2024 länga 6, osv. (Längindelning)
Tips och idéer finns här: Tips julgransplundring (pdf)

Höstfest

Runt den första lördagen i september ordnar vi höstfest! Loppis, boule, grill, fiskdamm och dans är några exempel på vad vi brukar ha för oss.
Samma länga som ordnade årets julgransplundring arrangerar också höstfesten.
Ladda ner lathunden (pdf) för arrangemanget.

Arbetsgrupper

Det är fritt fram för alla som vill engagera sig i något speciellt område att bilda en arbetsgrupp. Kontakta gärna styrelsen.

Butiksgruppen
Har du idéer eller funderingar kring föreningens gemensamma lokal, den gamla mjölkbutiken, kontakta ansvarig för Butiken.

Utemiljögruppen
För dig som är intresserad av områdets gemensamma utemiljö: rabatter, trädplantering med mera, hör av dig till utemiljöansvarig.

Vilka är vi som bor på Riksrådsvägen

Inför Riksrådsforum i mars 2021 skickade styrelsen ut en enkät till samtliga 115 hushåll. 82 hushåll lämnade in svar på frågor om transportmedel, husdjur, förbättringar, antal personer i hushållet med mera. Här sammanfattar vi resultatet. En fullständig sammanställning kan ses här (pdf)

Hur många bor i husen?

  • 43 procent av hushållen består av fyra personer
  • 22 procent består av tre personer
  • 15 procent består av två personer
  • 9 procent består av en person
  • 9 procent består av fem personer
  • I ett av husen bor sex personer.

Åldersspannet är något svåröverskådligt. Att kvarteret i huvudsak består av barnfamiljer förvånar ingen och den enskilt största gruppen, knappt 30 procent, är personer mellan 40-50 år. De minsta grupperna är i åldrarna 80- 90 och 20-30.
28 procent av familjerna har flyttat in de senaste fem åren. Mer än hälften av hushållen har bott i kvarteret längre än tio år och nästan en fjärdedel har bott här i över 20 år. En person har bott i föreningen sedan husen byggdes! 

Vad är det som gör att vi trivs och bor kvar här så länge?
Nästan alla har svarat naturen, grannar och gemenskap samt husen och arkitekturen. Även att vi har nära till stan, att det är lugnt, tryggt och barnvänligt.

Din borättsekonomi

För frågor kring avgiften, pantsättningar och upplåtelseavtal vänder du dig till SBC.

Skyddsrum

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har uppgifter om var det finns skyddsrum i hela Sverige. Läs mer på MSB:s hemsida . Föreningen har inget eget utrymme som kan klassas som skyddsrum. MSB rekommenderar att bege sig till ett annat skyddande utrymme, t ex tunnelbanestation. De skyddsrum som finns i vår närhet finns på en karta hos MSB: Karta över skyddsrum