Föreningens hus är uppdelade i sex längor med en längledare.

  1. 35-69, Anna Bendt, Rrv 43
  2. 71-93, 111-117, Pär Sandberg, Rrv 81
  3. 95-107, 119-159, Kris Johnson-Jones, Rrv 95
  4. 161-201, Emma Öståker, Rrv 163
  5. 82-108, Elin Dahlstedt, Rrv 106
  6. 46-80, Rickard Holmberg, Rrv 68

Se även Utemiljö-sidan