Här samlas information om föreningens pågående renoveringar och diverse tips för den boende.
Vid fel på något som tillhör föreningen eller önskan om hjälp med reparationer och dylikt: se sidan Felanmälan.

Tubnyckeln

Hantverkare som behöver tillgång till våra hus har ibland tillgång till en tubnyckel. Då kan vi lämna nyckel till huset i tuben som sitter i ytterdörren, om man inte kan vara hemma.
Obs – inga stora brickor eller liknande på nyckelknippan, då går den inte ut genom hålet.
Meddelande om detta lämnas alltid från föreningen i förväg.

Husen, div tips

Även om utsidan är föreningens ansvar så kan vi alla hjälpas åt att ta hand om husen och samtidigt spara pengar genom att minska behovet av reparationer:

  • Regn och snösmältning sköljer ner barr och löv från taken. Töm rensgallren i stuprören då och då. Om det blir stopp kan rören frysa sönder på vintern.
  • De hus som har en fransk balkongdörr på övervåningen behöver också göra rent från barr och löv mellan balkongdörren/väggen och fronten. Tröskeln kan annars lätt bli fuktskadad.

Utebelysningen

Det finns några lampor på husen som tänds automatiskt när det blir mörkt, men de räcker inte riktigt till. Ha gärna din egen utebelysning tänd under de mörka timmarna. Ett tips är att använda en glödlampa med inbyggt ljusrelä.
Om armaturen vid entré och uteplats behöver bytas, bör det göras till en av originaltyp.

Vinter och snö.

För snöröjning och sandning av vägarna inom området har föreningen ett avtal, men låt oss hjälpas åt att sanda om det behövs ytterligare. Sandlådor finns på flera platser i området.
Om det kommer mycket snö behöver taken skottas. Blöt snö väger mycket och isbildning kan ge kostsamma fuktskador. Detta gör vi inte själva utan beställer av proffs.

Men varje hushåll kan göra en hel del för att se om sitt hus under vintern:

  • Håll koll på istappar och försök ta bort dem du kommer åt från stuprännor och takkanter. Med ett kvastskaft eller liknande kan man från ovanvåningen nå de flesta. Förutom att man kan få dem i huvudet skadar de både hängrännor och fasader.
  • Ta bort snö från fönsterblecken och skärmtaket om ni har ett sådant t ex ovanför ytterdörren. Träet i fönsterkarmarna klarar sig mycket längre om de inte utsätts för vatten och is i onödan.
  • Röj bort snö på och framför brevlådan så att brevbäraren kan göra sitt jobb.
  • Ni som har parkeringsplatser skottar dem efter eget behov och lägger den överflödiga snön på lämplig plats, inte på grannens parkering.

Sotning

Det är du själv som medlem som bekostar detta, men det är inte helt frivilligt.
Styrelsen brukar samordna när det är dags.
Öppna spisen: Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte utgör huvudsaklig värmekälla för det rum där den står ska sotas vart 3:e år. Om eldstaden används ofta bör det sotas varje år. Och om man inte eldar alls behöver det inte heller sotas.
Imkanalen, dvs utsuget från köket: Här finns det inte något lagkrav på att sota, men när det gjordes senast, för 10 år sedan, hittades bl a gamla getingbon. Dessutom kan fett från spisen lagras och bli en brandfara. Så det är en starkt rekommendation att göra det!
Se mer på sidan om brandskydd.

Golvbrunnen i gamla pannrummet

I det gamla pannrummet, som idag används som tvättstuga i de flesta hus, finns det ett avlopp i golvet. Många använder det för avrinning från tvättmaskinen, vilket är helt i sin ordning. Det är dock viktigt att slangen för avrinning inte går hela vägen ned i vattnet i avloppet. Slangen ska istället sluta en bit ovanför vattenytan och helst var vinklad på ett sätt att vattnet bildar en virvel i avloppet när tvättmaskinen töms. Då slipper vi illaluktande dofter och felanmälningar till SBC.

Var snäll mot avloppet

  • Häll inte matolja eller annat matfett i vasken. Den enda som blir glad är fett-monstret i avloppet som växer sig större och orsakar fler stopp.
    Häll i stället oljan i en PET-flaska eller mjölkkartong som du sedan tar till en miljöstation eller lägger i hushållssoporna.
  • Är det bara lite olja eller fett kvar i stekpannan? Torka av med papper och släng i vanliga soporna eller ännu hellre i matavfallet.