Skyldighet enligt lag
Föreningen förhåller sig till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Lagen innebär att Brf Riksrådsvägen i egenskap av fastighetsägare ska:

  • Arbeta systematiskt med brandskydd
  • Göra allt den kan för att förhindra att brand uppstår
  • Informera de boende om gällande brandskyddsregler

Styrelsens ansvar: Bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att:

  • Utse en i styrelsen som särskilt brandskyddsansvarig
  • Varje vår (i samband med utemiljödag) genomföra interna kontroller av gemensamma ytor och inventarier
  • Säkerställa att eventuella utrymningsvägar är korrekt utmärkta och fria från hinder
  • Definiera föreningens brandskyddsregler
  • Informera om föreningens policy samt de brandskyddsregler som gäller
  • Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet

Den boendes ansvar

Den boende har ett stort ansvar inne i det enskilda boendet. Styrelsen hänvisar till stadgarna, specifikt paragraferna 36, 37, 38, 40 och 42.
Våra stadgar finns att läsa här.