Ventilation

Radhusen i vårt område ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att luft kommer in via tilluftsventiler i fönster och fasader, för att sedan ta sig ut genom husets frånluftsventiler. De senare är till största del av ”tallriksmodell” och finns främst placerade i rummen på övervåningen. För att ventilationen i husen ska fungera är det MYCKET viktigt att dessa ventiler är öppna. B-husen (de med vardagsrum på bottenvåningen) upplevs ibland ha dålig ventilation på övervåningen. Det finns en ventil ovanför trappan (strax under taket) som måste vara ordentligt öppen. Flera boende har inte noterat att ventilen finns och i vissa fall kan den t.o.m. ha blivit igenmålad.
Tilluftsventilerna i fönstrens överkanter ska vara öppna, även på vintern
Även i E-husen, de med vardagsrum på övervåningen, finns det en lite ”hemlig” ventil uppe vid taket i stora sovrummet (vid garderobsväggen) på övervåningen.

Stängda ventiler skapar inte bara ett sämre luftflöde i huset, men ökar också avsevärt risken att inomhusluft tränger upp i yttertaket, vilket i förlängningen kan skapa fukt- och mögelproblem.  

Ta hand om fönstren! Många har fönster öppna på glänt, för att bättra på ventilationen. Det blir problem när de står öppna jämt: vi eldar för kråkorna, samt att fönstren tar mycket stryk. Det är bättre att vädra kortare stunder.

Fläkten i badrummen är viktig att ha på när man duschar eller badar. Låt den gärna stå på en stund efter så att den fuktiga luften får hjälp att ventileras ut. Med fläkten på och dörren öppen förbättras ventilationen i hela huset. Även när fläkten inte är på sker utsug genom den ventilen, så är man borta en längre tid är det bra att lämna badrums- och toalettdörren öppen.

Ventilationskontroll

2020 gjordes en funktionskontroll av husens ventilation, motsvarande en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Våra hus omfattas inte av OVK-lagstiftningen, så det var inte en påtvingad utan en frivillig kontroll. Resultatet visar på en del skillnader mellan de olika husen. Är du intresserad av resultatet från ditt eget (och inte redan bett att få det) så hör av dig till ventilation@riksradsvagen.se.

En hel del gemensamma punkter som rör de flesta eller många av husen och som har att göra med mängden luft som cirkulerar och därigenom påverkar värmen i husen. Våra hus ventileras med självdrag (med ett par undantag).

  • Spjället i öppna spisen ska bara vara öppet när det eldas. Det blir för kraftigt utsug genom skorstenen. Kan orsaka drag och att det blir kallt.
  • Ha inte fönster öppna annat än för en kort vädring. 
  • Låt inte spisfläkten stå på mer än nödvändigt.
  • Tallriksventilerna för frånluft (uppe nära taket) ska vara öppna.
  • Tilluftsventilerna ska vara öppna (se nedan om spaltventiler).
Från Bo-pärmen, 1993 (Lika aktuellt i dag!)

Fläktar i krypgrunden under husen

I krypgrunderna under våra hus finns fläktar för att avhjälpa fuktproblem som fanns tidigare.

Värmesystemet i husen

Under andra halvåret 2011 renoverades och justerades värmesystemet. Värmex, som gjorde jobbet, gav många bra tips och tankar kring vad vi själva kan göra. Texten kommer här, men kan också laddas ner som en pdf: Manual värmetermostater (pdf)

Vi på VÄRMEX har nu injusterat värmesystemet och ni har fått era termostater monterade på elementen. Termostaterna kommer nu att ge en rumstemperatur på ca 20-21°C vid inställning 3. (3 plus en punkt) Om man vrider till en lägre siffra så får man en lägre temperatur. Inställning 3 (3 utan punkt.) ger ca 20° och inställning 2 ca 16o. Hela elementet kommer inte vara lika varm, skillnaden mellan övre och nedre delen kommer att vara mellan 10-25° beroende på utetemperaturen. 

När man får rätt temperatur i rummet kommer termostaten att stänga ventilen och elementen svalnar. Elementet kommer att vara kallt tills temperaturen i rummet sjunker under det inställda värdet. Det är alltså inget fel på värmesystemet om elementet är kallt när rumstemperaturen är rätt. 

Termostaten måste kunna känna rätt temperatur. Möbler, tunga gardiner och elementskydd som skymmer elementet och termostaten gör att den luras att stänga för tidigt, med följd att rumstemperaturen sjunker.

Att få varmare än 21° är svårt, om ni sätter in en elfläkt i rummet och höjer temperaturen över 21° så stänger termostaten av elementet och det blir bara elfläkten som ”jobbar”. 
När man tycker att det är för varmt och vill vädra så öppnar ventilen och brassar på mera värme. Vill man ha lägre temperatur så är det bättre att vrida ner termostaten till ex. 2. Vill man vädra så skall man göra det ordentligt under en kort tid (5 min). 

Om ni har för låg temperatur så kontrollera att termostaten står på högsta värdet. Kontrollera att inte möbler, gardiner och elementskydd skymmer termostaten. Temperaturen i rummet kontrolleras bäst med en pålitlig termometer i mitten av rummet ca 1,5 m över golv. Är det fortfarande kallt, prova att lufta ur elementet (se längre ner på sidan) med hjälp av en luftnyckel. Du kan också prova att vrida på termostaten från öppet till stängt läge några gånger, det kan fastna luft eller något skräp i ventilen, det lossnar om du vidtar denna åtgärd. 

Hoppas ni får en varm och skön vinter. 
Tack för Er medverkan. VÄRMEX KONSULT AB

Avstängning värmecirkulationen

Vattnet som cirkulerar i våra element/radiatorer kommer in i huset (och lämnar det) i pannrummet.
Det gröna handtaget är vatten in. När det pekar längs med röret är det öppet. Den röda kranen är vattnet ut.Några hus (inte alla) har en andra kran, längre in i pannrummet. Även den ska peka längs med röret för att vara öppen.


Luftning av element

Normalt ska våra element inte behöva luftas. Om du ändå tror att det behövs och gör det själv finns det några viktiga saker att tänka på för att inte skada elementet! Det gäller att vara lätt på handen. Ventilen kan vara skör och gå sönder, med följden att det börjar läcka vatten. Kontakta SBC om du känner dig det minsta osäker.

  • Nyckeln som används måste vara i rätt storlek.
  • Öppna luftningsventilen försiktigt, litegrann, bara tills det börjar komma vatten.
  • När du stänger den får du inte ta i för hårt, utan bara tills det slutar droppa. Det är vanligt att man stänger för hårt och då skadas packningen.