Styrelsen

Ordförande, underhåll, brandskyddsansvarig
Oscar Berg. Rrv 137, 073-937 82 06
ordforande@riksradsvagen.se

Kassör
André Gottfridsson, Rrv 56, 073-953 27 91
kassor@riksradsvagen.se

Sekreterare, kommunikation
Barbro Flermoen, Rrv 92, 070-314 18 41
sekreterare@riksradsvagen.se

Reparationer, förvaltarkontakt, hyresgäster
Helena Wintgren, Rrv 139
reparationer@riksradsvagen.se

Utemiljö, sopor och snöröjning
Maud Samuelsson, Rrv 86, 070-891 50 14
utemiljo@riksradsvagen.se

Vatten, avlopp och Q-frågor
Vladimir Koller, Rrv 108, 070-305 31 97
vatten@riksradsvagen.se

Tak, hållbarhetsansvarig
David Wiberg, Rrv 83
tak@riksradsvagen.se

Ventilation och värme, förråd, skadedjur
Anna Hjalmarsson, Rrv 179
ventilation@riksradsvagen.se

Fasader, fönster, balkonger och Q-frågor
Matti Eriksson, Rrv 100, 073-642 84 49
fasader@riksradsvagen.se

Vägar, asfalt, murar, kantstenar och parkering & laddstolpar
Jonas Eklöf, Rrv 201
asfalt@riksradsvagen.se

Valberedning

Charlotte Rydahl, Rrv 51
Jonas Ekwall, Rrv 97
Pernilla Green, Rrv 149
Majken Mossberg, Rrv 35
Martin Misgeld, Rrv 133
Johan Nyqvist, Rrv 15

valberedning@riksradsvagen.se

Din borättsekonomi

För frågor kring månadsavgift, pantsättningar samt upplåtelseavtal vänder du dig till SBC, vår ekonomiske förvaltare.
SBC:s hemsida
SBC:s app ”SBC Vår Brf”
Kundtjänst: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se

Utdrag ur lägenhetsförteckningen (lägenhetsregistret, lägenhetsutdrag)
Kontakta SBC – eller gå in i appen Vår Brf. Gå in under ”Mitt boende”. Om du har både hus och P-plats kommer bägge upp. Välj/klicka på lägenheten (“5 rum och kök”) Då kommer en ny meny – och längst ner “Utdrag ur lghförteckning”. Det kommer då upp som en pdf och med hjälp av “vidareskickningspilen” högst upp till höger kan man välja olika alternativ, vad man vill göra med dokumentet.