Styrelsen

Alla roller är inte tillsatta i den nya styrelsen än (2022-06-03). Uppdateringar kommer.

Ordförande, underhåll, brandskyddsansvarig
Oscar Berg. Rrv 137, 073-937 82 06
ordforande@riksradsvagen.se

Kassör
André Gottfridsson, Rrv 56, 073-953 27 91
kassor@riksradsvagen.se

Sekreterare, kommunikation
Barbro Flermoen, Rrv 92, 070-314 18 41
sekreterare@riksradsvagen.se

Reparationer, förvaltarkontakt
Helena Wintgren, Rrv 139
reparationer@riksradsvagen.se

Utemiljö, sopor och snöröjning
Maud Samuelsson, Rrv 86, 070-891 50 14
utemiljo@riksradsvagen.se

Vatten, avlopp och Q-frågor
Vladimir Koller, Rrv 108, 070-305 31 97
vatten@riksradsvagen.se

Tak
David Wiberg, Rrv 83
tak@riksradsvagen.se

Ventilation och värme, förråd
Anna Hjalmarsson, Rrv 179
ventilation@riksradsvagen.se

Fasader, fönster, balkonger och Q-frågor
Matti Eriksson, Rrv 100, 073-642 84 49
fasader@riksradsvagen.se

Vägar, asfalt, murar, kantstenar och parkering & laddstolpar
Jonas Eklöf, Rrv 201
asfalt@riksradsvagen.se

Valberedning

Charlotte Rydahl, Rrv 51
Jonas Ekwall, Rrv 97
Pernilla Green, Rrv 149
Majken Mossberg, Rrv 35
Martin Misgeld, Rrv 133
Johan Nyqvist, Rrv 15

valberedning@riksradsvagen.se

Din borättsekonomi

För frågor kring månadsavgift, pantsättningar samt upplåtelseavtal vänder du dig till SBC, vår ekonomiske förvaltare.
SBC:s hemsida
Kundtjänst: 0771-722 722
E-post: kundtjanst@sbc.se