”Det är alltid med samma glädje som vi besöker Ert fina bostadsområde. Trots åren som gått har det kvar sin ursprungliga fräschör och behag tack vare samspelet mellan hus och natur. Den klippiga marken, de vackra stolta tallarna och de lätta vänliga husen bildar en harmonisk enhet – man nästan känner som om husen alltid stått där, precis som träden!”
Så inleder arkitekten Léonie Geisendorf och landskapsarkitekten Nils H Orénto ett brev till föreningen i samband med bildandet.

Utemiljödagar och det gemensamma ansvaret

 • Två gånger per år, oftast i slutet av april och oktober, har vi gemensamma dagar med vård av utemiljön. Alla som kan är med och fejar.
 • Även mellan dessa dagar behövs tillsyn/skötsel av de gemensamma ytorna! Om du ser att något behöver göras – gör det!
 • Gräsklippning. Vi sköter det själva i föreningen med en åkgräsklippare och en vanlig motordriven klippare. Den stora klipparen behövs en liten kurs före användning. Vill du vara med och klippa så hör av dig till utemiljöansvarig som vidarebefordrar till den som samordnar klippargänget.
 • Nyckel till gräsklipparförrådet, där det också finns ett fåtal andra verktyg, finns hos utemiljöansvarig, längledarna och gräsklippargruppen.

Föreningen anlitar entreprenörer som gör följande:

 • Snöröjning och sopning av vägarna i området 
 • Årlig översyn, beskärning och fällning av träd, samt återplantering
 • Hängrännor rensas 2 ggr / år 
 • Tak skottas vid behov
 • Avfallskärlen för mat rengörs 2 ggr / år

Längindelning och längledare

Föreningens hus är uppdelade i sex längor med en längledare.

 1. 35-69, Anna Bendt, Rrv 43
 2. 71-93, 111-117, Sten Sandell, Rrv 79
 3. 95-107, 119-159, Kris Johnson-Jones, Rrv 95
 4. 161-201, Emma Öståker, Rrv 163
 5. 82-108, Elin Dahlstedt, Rrv 106
 6. 46-80, Rickard Holmberg, Rrv 68

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lägger vi numera bara vid Miljöstugan och platsen är inte ”öppen” hela året. Det är både dyrt och svårt att hitta någon som hämtar. I samband med Utemiljödagarna ställs en container där – för trädgårdsavfall. Obs – blanda inte ihop den med den container vi tar hit för grovsopor!
De högar som finns här och där i skogspartierna runt våra hus är bara till glädje för råttorna, som trivs mycket bra med de bostäder vi på det sättet byggt åt dem.

Utemiljöpolicy

Betydelsefullt för områdets karaktär är den gradvisa övergången mellan den privata uteplatsen och den gemensamma allmänningen. Grundtanken är att gränserna mellan den egna uteplatsen och det allmänna/gemensamma inte ska vara skarp. Mer om bakgrunden finns att läsa på sidan för Arkitektur och historik.
De ursprungliga trädgårdsritningarna finns längre ner på denna sidan.
För att underlätta för alla har styrelsen tagit fram riktlinjer, detaljerade i vissa fall och allmänt hållna i andra. Utemiljöpolicyn tydliggör regler för skötsel och byggnation av anläggningar på uteplatser, vid entréer och på gemensamma ytor.
Utemiljöpolicyn som pdf

Rensning av takrännor

Föreningen betalar för två årliga rensningar av takrännor men vid särskilt utsatta platser kan det ibland bara bra att rensa lite extra för att se till att vatten kan rinna obehindrat i rännor. Att betala entreprenör för sådana mindre insatser är en kostsam historia som vi vill undvika. Styrelsen uppmanar därför alla att hålla utkik efter rännor där vatten inte verkar flöda och att själva rensa lite extra i sådana fall.
I miljöstugan finns en Takrännerensare med teleskopskaft för att alla ska kunna rensa bort mindre ansamlingar av barr, löv eller kottar i takrännor. (Eller be en granne hjälpa till!) Verktyget har en skopa och borste, som båda är till för att använda i rännan.

Det är enkelt att använda rensaren och är man ca 180cm lång så kan man nå de flesta rännor från marknivå vid fullt utfällt teleskopskaft.

OBS! Ställ inte eventuella stegar mot väggar, speciellt inte mot känsliga eternitplattor.

Spaljé och häckar

Avgränsningar mellan uteplatser bör i första hand ordnas med enbart växtlighet, i andra hand med stöd av spaljéer. Inte staket! En spaljé är tänkt att följa betongplattorna på uteplatsen, inte längre. Klicka här för att komma till en ritning (pdf) över den spaljé som är i linje med föreningens policy. I ritningen skrivs det om den gröngrå färgen: NCS S6010-G50Y. Om fönsterkarmar, mm på ditt hus är målat med den mörkt gröna passar det naturligtvis bra att använda den: NCS S8005-G20Y.

Häck och vegetation
Växtlighet mellan grannar ska inte vara högre än 1,80 m, gärna lägre. Framför allt lägra ut mot våra vägar för att ge bättre sikt. För att möjliggöra ljusinsläpp hos grannar håll buskar och träd på en rimlig nivå. Häckar ska inte formklippas utan vara friväxande. I princip ska området mellan allmän och privat mark hållas öppet.
Om du upplever att du behöver extra skydd, eller vill nyplantera växter som gränsar till gångstråk och allmänna ytor, kontakta först styrelsen för att rådgöra om växtval etc. Och prata naturligtvis också med dina grannar.

Träd

Träden är en viktig del av vårt område. Även om en del träd kan bli mycket gamla så måste de till slut tas ner. Och en hel del är redan borta. Varje år görs genomgångar och skötsel av våra träd av arborister. Far du frågor eller funderingar om träden, även de som står på den egna uteplatsen, hör av dig till utemiljöansvarig. Gör inget själv!

Postlådor

När du behöver skaffa en ny postlåda rekommenderas någon av följande, för att måna om områdets enhetliga karaktär:

Plast, låsbar eller ej
Den i området ännu mest förekommande postlådan av tillverkaren Perstorp görs inte längre och Perstorp tillhör numer finska Orthex. Föreningen rekommenderar boende att använda liknande modeller i mörkgrön plats. En modell har tillverkats av COFA i Trångsund = lokal produktion och kortare transporter.

Plåt mellanstor, låsbar
Albert är en olivgrön plåtlåda från Flexbox.

Plåt paket, låsbar
Karl är en större plåtlåda från Flexbox.

Trädgårdsritningar

Hur var träd och annan växtlighet planerade från början och hur såg det ut?
Ritningarna kan användas som inspiration och stöd vid planering och vård av den egna uteplatsen för medlemmar i Brf Riksrådsvägen samt inom radhusområdet i övrigt. Ritningarna får inte användas kommersiellt eller på annat sätt utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Copyright Nils H Orento.
Bilderna är i pdf-format och får skrivas ut under förutsättning att man följer ovan nämnda regler.

Instruktion trädgårdsritning
Samlad växtförteckning

Hus 35-55: 35, 37-39, 41 ateljé, 43, 45-47, 49-51, 53-55, växtförteckning
Hus 46-58: 46-48, 50-52, 54-56, 58, växtförteckning
Hus 60-68: 60, 62-64, 66-68, 68 mot lekpark, växtförteckning
Hus 57-69: 57, 59-61, 63-65, 67 ateljé, 67 ny plan, 69, växtförteckning
Hus 70-80: 70-72, 74-76, 78-80, växtförteckning 
Hus 71-81: 71-73, 71 gavel mot Butiken, 75-77, 79-81, växtförteckning 
Hus 82-92: 82-84, 86-88, 90-92, 92, växtförteckning
Hus 83-93: 83-85, 87-89, 91-93, växtförteckning
Hus 94-108: 94-96, 98-100, 102-104, 106-108, växtförteckning
Hus 95-107: 95-97, 99-101, 103-105, 107+förråd, växtförteckning
Hus 109-117: 109 butiken-111, 111-113, 115-117, växtförteckning
Hus 119-129: 119-121, 123-125, 127-129, växtförteckning 
Hus 131-145: 131-133, 133-135, 137-139, 141-143, 145, växtförteckning
Hus 147-159: 147+förråd, 149-151, 153-155, 157-159, växtförteckning 
Hus 163-167: 163, 165-167, växtförteckning
Hus 169-187: 169+förråd, 171-173, 175-177, 179-181, 183-185, 187+förråd, växtförteckning
Hus 189-201: 189+förråd, 191-193, 195-197, 199-201, växtförteckning
Övrigt: Torget1, Torget2, växtförteckning, Stenparti1, Stenparti2, växtförteckning