Föreningen är en ”äkta förening”.
Organisationsnummer
716421-9896

Boendeform

Bildande och ägande
Föreningen bildades 1992 och dess ekonomiska plan upprättades 2000 då fastigheterna köptes av den tidigare ägaren Svenska Bostäder.
Alla fastigheter ligger i Stockholms kommun och är upplåtna med tomträtt. Tomträttsavtalet gäller till och med 2038.

Klicka på bilden för att förstora

Fastighetsbeteckningar
Riksfiskalen 11 (nr 46-80) (Lila på bilden)
Stadsfiskalen 10 (nr 82-108) (Orange)
Adelsmannen 21 (nr 35-93, 109-117) (Gul)
Myntmästaren 13 (nr 163-201) (Grön)
Ämbetsmannen 17 (nr 95-107, 119-159) (Blå)

Adresser
Riksrådsvägen 35 till Riksrådsvägen 201.

Särskilda förutsättningar
Sedan 2019 har Stadsmuseet gett området en blå kulturhistorisk klassificering. Mer om kulturmärkningen

Antal lägenheter
Föreningen består av 112 lägenheter med bostadsrätt och 3 stycken med hyresrätt.
Lägenhetsfördelning
Det finns en lägenhet med två rum och kök, 112 lägenheter med fem rum och kök samt två lägenheter med fler än fem rum och kök.

Byggår
1954-1956
Värdeår
1956

Uppvärmning
Fjärrvärme som ingår i månadsavgiften.
El
Varje lägenhet har egen elmätare och elförbrukningen betalas av varje boende.
Hade tidigare gas, men den kopplades bort av Stockholm Gas 2010.

Eldstad
Alla lägenheter utom en har öppen spis.

Försäkring
Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg i byggnadsförsäkringen. Det innebär att medlemmarna inte behöver ha detta tillägg i sina egna hemförsäkringar.
Vårt försäkringsbolag är Trygg-Hansa och du kan som medlem själv anmäla en skada du misstänker berör bostadsrättsdelen av försäkringen. Trygg-Hansa kundservice
Meddela också berörd ansvarig i styrelsen.
Tillägget ersätter inte den egna hemförsäkringen.

Kabel TV och bredband
Vi har gruppavtal med Tele2 (tidigare ComHem) som ingår i månadsavgiften.
Bredband 100/10 (nedladdningshastighet, t ex se film/hastighet för att skicka).
Det TV-utbud som föreningen har genom avtalet och som kan ses i alla uttag utan krav på box eller eget abonnemang ser ut på detta vis och är inte i HD, de är i Standard digitalt format

Appen tele2play (för att titta via telefon eller platta) ingår också.
Vill du ändra/utöka TV-kanaler eller bredband görs det genom att logga in på Tele2:s hemsida. Du debiteras då det, utöver gruppavtalet.

Gemensamma anläggningar som ingår i månadsavgiften

 • Ett källarförråd per lägenhet
 • Gemensamhetslokal, Butiken
 • Miljöstuga för sopsortering

Parkering
Parkering på stadens mark, längs med gatan och utanför Miljöstugan, med avgift. Föreningen har egna p-platser med eller utan el. Mer om parkeringsplatser

Utfört underhåll och reparationer
Fönsterrenoveringar genomförs löpande.
Skötsel och nyplantering av träd och buskar görs löpande.
Asfaltsomläggning (2019-fortlöpande)
Fasadreparationer

 1. Ny puts baksida två hus (2013)
 2. Reparation av spritputs, omfogning av tegelgavlar (2016)
 3. Reparation av spritputs, omfogning av tegelgavlar (2018)

Takreparationer

 1. Pilotprojekt med byte av två tak (2004-2007)
 2. Mätning, håltag, analys och byte av två tak (2007-2009)
 3. Undersökning, vidareutveckling av åtgärdsmetod och byte av tre tak (2010)
 4. Byte av två tak (2019-2022)
 5. Utvärdering och planering av kommande arbeten (2022)

Avloppsspolning – samtliga avlopp utspolade till tomtgräns (2016)
Reparation av stödmurar (2016)
Hängrännor och stuprör – reparationer och byten (2014-2015)
Byte av fönster i Butiken till isolerglas (2014)
Renovering av trappa avseende passage upp från miljöstuga (2014)
Sotning av kökskanal /im-kanal i samtliga hus (2012)
Sanering av PCB-fogar avseende fönsterfogar i vardagsrum i 65 hus (2012)
Portrenovering genomfört i de flesta huslängor (2011-2014)
Injustering av värmesystemet med ventilbyten (2011)
Förrådsombyggnad för att ge alla boende förråd med liknande storlek (2007)
Elstambyte av stigarledningar och elstammar (2006-2007)

Planerat underhåll
Stambyte (2023-2025)
Tak – omläggning av tätskikt (2025)
Byte fjärrvärmecentral (2023) enligt underhållsplan

Asbestanalys
Vintern 2009 anlitades WSP Environmental och gjorde en analys av asbestförekomst i husen. Det finns asbest i de utanpåliggande eternitplattorna och i fogmassa runt en del dörrar, fönster och burspråk i A- och B-hus. Inomhus är fönsterbrädorna av pressad eternit och det förekommer asbest i rörisolering, särskilt runt böjar. Konsultens slutsats är att exponeringsrisken är minimal då asbestfibrerna är bundna i materialet. Viss risk för exponering kan finnas vid hantering av t ex rörisolering om isoleringen är skadad. Utredningen innehåller också anvisningar för hur asbest ska hanteras till exempel vid reparationer. Asbestutredning (pdf)