Vi har kartor som visar var gränserna går, men ibland är det svårt att avgöra. I tveksamma fall kan vi kontakta staden för mätning.

  • Vi får inte röra träd som står på stadens mark.
  • Träd som inte har planterats av de boende och som står på föreningens mark sköts av arborister som vi anlitar.
  • Vi som bor här får heller inte nyttja stadens mark som vår egen. Det vill säga, den enskilda medlemmen för inte förlänga sin tomt in på stadens mark.