Att stänga av vattnet till husen är inte helt enkelt.
Efter stambytet kommer det att finnas avstängning i varje enskilt hus!
2023-12: Allt eftersom stambytet rullar vidare uppdateras sidan. Varje enskilt hus, där stambytet är gjort, har då möjlighet att stänga av både varm- och kallvatten i huset, i det gamla pannrummet.
Det finns fortfarande avstängning för hela längor, men efter stambytet är inga kvar inne i något hus, utan alla finns i förråd eller i krypgrunden.

I ett akut läge försök kontakta någon i styrelsen.

Om ni ska ha besök av rörmokare behöver det förberedas i god tid:

  • Skaffa nyckel till det utrymme där vattnet stängs av eller prata med berörd granne och kom överens.
  • Meddela alla berörda grannar om att vattnet kommer att stängas av, när och hur länge. Meddela både via mejl och med ett papper i brevlådan – alla kanske inte är med på info-listan.
  • Gör gärna en provstängning. Det kan spara timmar av hantverkartid.

Tips: När vattnet någon gång stängs av, be rörmokaren sätta in ballofixventiler där det går i den egna lägenheten.

Varje hus har i pannrummet:

En huvudkran för elementen (grön) och en kran för returen av samma vatten till värmecentralen.

En grön huvudkran för elementen, när den pekar längs med röret är kranen öppen och värmen på.
En röd kran för returen av samma vatten till värmecentralen.
En huvudkran för varmvattnet, efter stambytet en röd kran

Efter stambytet: För kallvattnet en blå kran

Före stambytet: Ev. en kran för kallvatten som stänger av några av kranarna i huset. I hustyperna E och G är det kallvattnet i badrummet och gamla pannrummet som kan stängas av.

Vissa hus (oklart vilka) har en separat avstängningskran i krypgrunden under huset.

För att helt stänga av kallvattnet måste hela längan stängas av. Det görs ibland i ett förrådsutrymme, ibland i krypgrunden och ibland inne i ett av husen. Se förteckning nedan.

Grundprincipen är att avstängning av kallvattnet sker per huslänga, med ett par undantag.
Husnummer                Avstängning
35 – 41 (?)                    Förrådet under hus 35, rummet direkt till höger (speciell nyckel)
43 – 55 (?)                    Förrådet under 57, inne i förråd 97, direkt till höger
57 – 69 (?)                    Under hus 65, i panncentralen
Det är inte utrett/testat var gränserna går i dessa längor.
71 – 81                          Krypgrunden under 81
83 – 93, 95-107       Krypgrunden under 83
109 – 117                    Källaren 109, i utrymmet nedanför trappen
119 – 129                    Krypgrunden under 119
131 – 145                     Krypgrunden under 131
147 – 159                    Förrådet under 155, direkt till vä, ett skåp nere vid golvet
163 – 167                    Krypgrunden under hus 163
169 – 187                    Krypgrunden under hus 187
189 – 201                    Krypgrunden under hus 189
46 – 58                          Hus 46
60 – 68                          Förråd under 60, direkt vä, längst bort i gången, en skåpdörr
70 – 80                          Hus 80
82 – 92                          Krypgrunden under 82
94 – 108                       Krypgrunden under 94

Även varmvattnet går att stänga av för hela längor, enligt nedan.
Husnummer                Avstängning
155 – 201                    Förrådet under hus 155
60 – 108 Krypgrunden med ingång från förråd under hus 60
46 – 58 Förrådet under hus 60