Information kommer dels i Infobreven, som både delas ut i brevlådorna och mejlas, dels bara som mejl när något behöver meddelas eller frågas om mellan utskicken.
All info läggs också ut här. Alla Infobrev från styrelsen läggs in som Inlägg och kan ses här (from 2021), alla Infobrev i pdf-format, hittar du på en egen på undersidan Infobrev.

Att Infobreven läggs som Inlägg är för att de ska vara sökbara. Den sök-funktion hemsidan har i dag letar inte igenom pdf:er. Förhoppningsvis hittar vi en lösning på det.

Styrelsens mejl-utskick

Styrelsen har epostlista för utskick och kommunikation med boende. Listan är ett komplement till pappersutskick i brevlådan. Förutom information om vad som händer i föreningen och i området kan styrelsen använda sändlistan för att ställa frågor och få svar på vad du vill i olika frågor.
Får du inte redan dessa e-utskick kan du anmäla dig till kommunikation@riksradsvagen.se. Eller om du vill ta bort din adress och/eller lägga till en ny. Vill du nå styrelsen i något ärende så skriv till den styrelseledamot som ansvarar för det område som din fråga gäller.

Information från styrelsen

Vill du se all information