När det gäller reparationer inne i bostadsrätten står den enskilde medlemmen i princip alltid för kostnaderna. Fasad- och tak, fönstermålning, trasiga dolda rör m.m. står föreningen för. I våra stadgar är det beskrivet hur ansvarsfördelningen ser ut mellan föreningen och medlemmarna.

Föreningen har ett avtal med förvaltningsbolaget SBC vilket innebär att de hjälper både föreningen och enskilda medlemmar att hitta rätt leverantörer för att utföra reparationer och besiktningar i bostadsrätter, hyresrätter och gemensamma lokaler.

Men det är inte så att du måste använda dig av SBC för att laga/reparera något som du själv ansvarar för inne i bostaden. Det står dig fritt att använda andra entreprenörer och hantverkare. Kravet från föreningens sida är att arbetet utföres fackmannamässigt.

Rörmokare, trappgrindar eller bästa badplatsen.

Här hittar du dina grannars tips och konversationer om frågor som berör oss alla, sånt vi skriver om på inforiksråds-listan.
För att läsa inläggen loggar du in med din epostadress och ett lösenord. Lösenordet skaffar du på groups.io/register
Här finns några färdiga länkar till vissa sökord:
Hantverkare
Rörmokare
Målare
Elektriker

Verktyg
Slagborr
Skottkärra

Gamla dörrar och köksluckor

En del originalinredning, t ex innerdörrar och köksluckor finns sparade i Gamla styrelserummet, bakom 55:an. Kontakta någon i styrelsen eller mejla nycklar@riksradsvagen.se för att komma åt att se vad som finns. Om du själv ska renovera kolla om det du byter ut är något att spara.

Nycklar till innerdörrar

Våra innerdörrar har några olika typer av nycklar. En av dem går att köpa hos en låssmed. Den kallas A404 och liknar originalnyckeln. Låna en av en granne och testa vad som passar i den dörr du vill ha nyckel till.

Gasledningar, före detta

Fram till 2008 hade området gas, med ledningar i husen till spisen och i det gamla pannrummet (före 1998 fanns en värmepanna i varje hus). Efter kontakt med Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm har vi fått beskedet att ”gasnätet är avkopplat i området. Både ledningen i Riksrådsvägen och servisen på er adress är avkopplade och tömda på gas”. Det är alltså ok att kapa ev gasledning som finns kvar i huset.

Stegar

En ”trappstege”, med ställbara ben, för inomhusbruk finns att låna. Den förvaras i Gamla styrelserummet, bakom 55:an.
Ett antal längre stegar, främst för utomhusbruk, finns i Miljöstugan och i några av våra förråd. Kontakta nycklar@riksradsvagen.se.

Reservdelar

Originalhandtag och andra detaljer kan finnas på ett byggnadsvårdscentra, till exempel Nacka byggnadsvård eller Gysinge i Uppland.
Byggfabriken på Högbergsgatan på Söder har mycket när det gäller handtag och annat.

Fönster och dörrar (färger)

Utsidan på fönster och dörrar behöver återkommande renovering. Föreningen har med hjälp av en byggnadsantikvarie tagit prover för att analysera ursprungsfärgerna (läs en sammanfattning som pdf). Resultatet syns på de senast målade husen:
Fönsterkarmen mörkt svartgrön (NCS S8005-G20Y),
De smala fönsterlisterna runt glaset i dörrpartiet ljust grå: NCS S 1502-G50Y.
Fönsterbågar målas i en bruten vit: NCS S 2002-G50Y.
Tidigare användes en annan grön nyans, (NCS S6010-G50Y) så bägge finns i området. Färgkoden kan vara bra att veta om man t.ex. vill måla en spaljé i samma färg som fönstren.

Insidan av fönstren (och lister mm) i lägenheterna är det upp till varje medlem att underhålla och själv välja färg på. Frågan har dock ställts och här är några tips:
NCS S0502-Y, varmt vitt, den tycker de flesta är vacker och upplevs av de flesta som “vit”,
NCS S1002-Y, vitgrå, det här är en kulör som bättre tål slitage.

Tänk på att använda bägge fönsterhakarna när fönstren är stängda. Målarna har sett på flera ställen att fönsterbågar blivit skeva genom att bara den nedre varit stängd.