Hej Grannar!

På den årliga föreningsstämman diskuterade vi alla motionen om att utreda förutsättningarna för, och vinsten med, solceller på våra tak.

Föreningsstämman beslutade att en arbetsgrupp med en eller flera medlemmar får av styrelsen uppdraget att utreda frågan. Vi efterlyste intresserade medlemmar som vill ingå i en sådan grupp.

Ingen har hittills anmält sig och därför ställer vi frågan igen.

Vem vill utreda den spännande frågan om solceller på våra tak?

Vänligen kontakta Jens Almström som ansvarar för tak och plåt på den passande emailadressen: tak@riksradsvagen.se