Här kommer lite kompletterande information om takprojektet, som inte hann med till Infobrevet:

Efter en lugnare period med mindre störande arbeten i takprojektet så kommer arbeten ta mer fart under kommande veckor.  Nedan är lite övergripande information:

  • Under vecka 47-48 (dvs denna och kommande vecka) kommer det röra sig mer folk på- och omkring bygget, transporter kommer öka.
  • Inför kommande moment där tyngre delar i takkonstruktionen ska lyftas in med kran så kommer förberedande justeringar av väderskydd utföras. Arbetet med väderskydd planeras till början- mitten i vecka 47.  Exakt tid för kranlyften av tyngre delar i takkonstruktionen återkommer vi med, vid detta tillfälle kommer tillgång till vägen utanför nr 147-153 vara begränsad under dagtid. Planen är att samla alla arbeten med kranlyft under ett par dagar.
  • I mitten- slutet av vecka 47 och under vecka 48 kommer bullrande arbeten periodvis utföras så som bilning av betong. Detta ljud kommer höras något i området och kan transportera sig till anslutande bostäder, främst nr. 147 och 153.