Inom de närmsta åren. Styrelsen har under flera år arbetat aktivt med denna komplexa frågeställning. Vi närmar oss en slutgiltig plan. Vi vet inte med säkerhet ännu hur det kommer påverka din boendesituation. Kontakta tak- ansvarig i styrelsen för mer information.