Kategori: Tak

Takarbeten nr 149-151 info vecka 50

Hej Under nästa vecka främst mellan måndag-torsdag kommer det ske många transporter,  kranlyft och lite tyngre arbeten så vägen och runt nr 149-151 kommer vara avstängd i perioder. De kommer forcera för göra dessa arbeten klart nästa vecka, så de planerar arbeta längre dagar för att hinna med vilket kan vara mellan 06:30-20:00. Det kommer […]

Mer »

Mer info från styrelsen om tak

Här kommer lite kompletterande information om takprojektet, som inte hann med till Infobrevet: Efter en lugnare period med mindre störande arbeten i takprojektet så kommer arbeten ta mer fart under kommande veckor.  Nedan är lite övergripande information: Under vecka 47-48 (dvs denna och kommande vecka) kommer det röra sig mer folk på- och omkring bygget, […]

Mer »

Takrenovering RRV 149-151

Hej grannar,  I bifogade pdf finns information om den takrenovering som pågår på RRV 149 och 151. Takrenovering info

Mer »

När kommer taken att bytas?

Inom de närmsta åren. Styrelsen har under flera år arbetat aktivt med denna komplexa frågeställning. Vi närmar oss en slutgiltig plan. Vi vet inte med säkerhet ännu hur det kommer påverka din boendesituation. Kontakta tak- ansvarig i styrelsen för mer information.

Mer »

Utredning av solceller – Din hjälp behövs!

Hej Grannar! På den årliga föreningsstämman diskuterade vi alla motionen om att utreda förutsättningarna för, och vinsten med, solceller på våra tak. Föreningsstämman beslutade att en arbetsgrupp med en eller flera medlemmar får av styrelsen uppdraget att utreda frågan. Vi efterlyste intresserade medlemmar som vill ingå i en sådan grupp. Ingen har hittills anmält sig […]

Mer »