Vår projektledare Adnan Tulic, har påbörjat arbetet med förfrågningsunderlaget (FU) inför upphandling av totalentreprenör. FU beräknas vara klar under jan-mars 2022, med upphandling under april.
Vid infomötet gissade vi att upphandlingen skulle ske tidigare, men efter noggrannare planering är det tydligt att detta arbete är mer tidskrävande än vad vi trodde.
En del av arbetet som ingår i FU är att utföra översyn av alla typlägenheter samt filma kanaler för avluftning.
Mer information om arbetet med förfrågningsunderlaget kommer snart.