Kategori: Stambyte

Stambytet, status februari -23

Som vi skrivit tidigare så kommer förfrågningsunderlaget (FU, som är en detaljerad beskrivning av projektets villkor och omfattning) att ta tid att göra klart.Under hösten och vintern har vi tillsammans […]

Mer »

Stambyte, uppdatering av planen

Arbetet pågår med det s.k. förfrågningsunderlaget, som ligger till grund för upphandling av entreprenör och själva arbetet. Det är en stor och bitvis svår uppgift att få ihop och mycket […]

Mer »

Stambytet, arbete med förfrågningsunderlag har påbörjats

Vår projektledare Adnan Tulic, har påbörjat arbetet med förfrågningsunderlaget (FU) inför upphandling av totalentreprenör. FU beräknas vara klar under jan-mars 2022, med upphandling under april.Vid infomötet gissade vi att upphandlingen […]

Mer »