Hej grannar, och en riktigt God Jul tillönskas alla (lite i förskott)!
Det är ju inte riktigt jul än, men snart! Vår gran på torget är redan rest när du läser det här, det var ett stort gäng som hjälptes åt i år! Och efter jul ska den ner igen. Det är länga 4 (161-201, ojämna) som håller i  nästa års roligheter (julgransplundring och höstfest). Se till att ta kontakt med er längledare, Emma i 163, emma.ostaker@gmail.com, så att ni blir en stor fixargrupp!  Ju fler desto roligare! Mer info kommer senare.

Ny styrelse

Efter föreningsstämman och den extra stämman så ser föreningens styrelse ut så här:
Ett foto på styrelsen kommer i senare brev.
Ordförande och underhåll
Oscar Berg, Rrv 137, 073-937 82 06 
ordforande@riksrqadsvagen.se
Kassör och vice ordförande
Johanna Lisskar, Rrv 88, 073-955 27 85
kassor@riksradsvagen.se
Sekreterare och kommunikation
Barbro Flermoen, Rrv 92, 070-314 18 41
sekreterare@riksradsvagen.se 
Reparationer, förvaltarkontakt, parkering
Leif Holmström, Rrv 70, 076-116 87 59
reparationer@riksradsvagen.se
Utemiljö, sopor och snöröjning
Maud Samuelsson, Rrv 86, 070-891 50 14
utemiljo@riksradsvagen.se
Vatten, avlopp och Q-frågor
Vladimir Koller, Rrv 108, 070-305 31 97
vatten@riksradsvagen.se
Tak
André Gottfridsson, Rrv 56, 073-953 27 91
tak@riksradsvagen.se
Ventilation och värme, förråd
Staffan Winter, Rrv 94, 072-728 31 42
ventilation@riksradsvagen.se
Fasader, fönster, balkonger och Q-frågor
Matti Eriksson, Rrv 100, 073-642 84 49
fasader@riksradsvagen.se
Vägar, asfalt, murar och kantstenar
Carl-Fredrik Andersson, Rrv 106, 070-240 41 00
asfalt@riksradsvagen.se

Rensning av takrännor

I slutet av november, 25-26:e, kommer rensning av husens takrännor att göras. Folk från Vantör service och support kommer att gå runt på våra tak.

Stambytet

Tack till alla som deltog vid infomötet/extrastämman i oktober, antigen via fullmakt eller fysiskt – rekord i deltagande, 107 av 110 hushåll! Stämman röstade ja på både beslutspunkterna och nu har styrelsen satt igång processen. Vår projektledare Adnan Tulic har påbörjat arbetet med förfrågningsunderlag (FU) inför upphandling av totalentreprenör. Detta är en mycket viktig del i projektet, då vi beskriver vad vi vill få utfört och, i viss mån, hur. FU beräknas vara klar under jan-mars 2022, med upphandling under april. Vid infomötet gissade vi att upphandlingen skulle ske tidigare, men efter noggrannare planering är det tydligt att detta arbete är mer tidskrävande än vad vi trodde. Det kommer att utföras syn av typlägenheter och även filmning av kanaler för avloppsavluftnings. 

Vår webbsida har nya sidor med information om stambytet
Där kommer vi lägga upp löpande nyheter, ett levande dokument med alla frågor och svar som vi har fått in samt all relevant projektinformation som kan vara av intresse för er medlemmar. 
De nya sidorna kan hittas Under Medlemsinformation/Stambyte, på följande adress: http://www.riksradsvagen.se/web/page.aspx?refid=90
Om du undrar något om stambytet, kolla gärna in sidorna först och se om svaret redan finns där.

Information om egna klinkers
Efter ett roligt initiativ av en medlem i föreningen har ett flertal hushåll köpt äldre Höganäs-klinker. Styrelsen vill dock påpeka att föreningen inte kan ta något ansvar för material som enstaka medlemmar köper inför stambytet, där föreningen är beställare. Vår projektledare, Adnan, säger: “För medlemmar som väljer egen kakel och klinker gäller följande. Tekniskt sett är det inget problem men enligt upphandlingsformen ABT 06 sänks garantier till 2 år så medlemmen får bara 2 års garanti. Medlemmen ansvarar även för samtliga skador efter 2 år.”

Referensgrupp
En referensgrupp kommer att starta under kommande veckorna. Är du intresserad av att hjälpa till vid stambytet, kontakta vatten@riksradsvagen.se Mer info på hemsidan.

Tak

Renoveringen av hus 149-151 fortsätter. Byggarbetare och del trafik som hänger ihop med renoveringen kommer fortsätta ett tag till i området. 
För att inte fresta på övriga tak mer än nödvändigt – dra inte vattenslang över taket! På ett ställe har en slang legat länge, börjat läcka och orsakat en fuktskada och det är onödigt att riskera fler.

Utemiljö

Så höstfint det är i området efter utemiljödagen! Stort tack till alla som var med!
Som vi skrev om i samband med den extra ris-containern,  så kommer vi inte att ha någon allmän hämtning av trädgårdsavfall förrän vi närmar oss nästa utemiljödag i april. Detta innebär att man själv får ta hand om eventuellt trädgårdsavfall under vintern. Lämna alltså inte trädgårdsavfall i högen vid miljöstugan. Det är viktigt att vi hjälps åt med detta. Vi sparar pengar och ordnar inga högar där skadedjur kan bygga bo. 
Detta gäller även julgranarna, när det blir så dags.

Butiken

Om lokalen är ledig och inte bokad går det bra att sitta och jobba, läsa eller plugga en stund, spela pingis, spel etc. Detta är dessutom kostnadsfritt. Skriv då heller inte in aktiviteten i bokningslistan.
Om du/ni vill reservera lokalen för en egen aktivitet och som skrivs in i listan, räknas detta som ordinarie bokning med tillkommande avgift (75 kronor i timmen eller 350 kronor per dag).

Krypgrund med ingång från förråd 60

Någon/några har ställt in div saker i krypgrunden. Det är inte ett förvaringsutrymme! Det kan innebära brandfara! De sakerna måste tas bort så snart som möjligt! De kommer att slängas senast när vi nästa gång har en container här.

Bostadsrättstillägg i försäkringen

Bara en återkommande påminnelse: Ett bostadsrättstillägg finns tecknat av föreningen i Trygg Hansa och ni behöver alltså inte ha ett eget sådant tillägg i hemförsäkringen.

Årets nya grannar välkomnas:

Mossberg Majken och Holmer Stefan, Rrv 35
Ida Carlsson och Dag Hermansson, Rrv 50
Karin Preisler och Carl Durlow, Rrv 53
Sundberg Linn och Ekwall Jonas, Rrv 97
Hugooh Lynette och Wong Kenny, Rrv 101
Hjelmstedt Sofia och Söderlind Johan, Rrv 103