Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning om 4,5% fr o m 2022-01-01. Som tidigare kommunicerat står föreningen under de närmaste åren inför stora underhållsprojekt, bland annat stambyte och takunderhåll. Exakt budget för dessa projekt är inte fastslagen, men vår nuvarande avgiftsnivå täcker inte föreningens långsiktiga underhållsbehov. Styrelsen vill undvika stora enskilda avgiftshöjningar utan vill istället höja avgifterna stegvis under de närmaste åren. Styrelsen bedömer i nuläget att avgiften kommer att behöva höjas med 3-5% per år under de närmaste 5-8 åren och har därför även utarbetat en policy för denna jämna justering av avgiften för att komma ikapp vårt underhållsbehov.

Parallellt med att höja intäkterna arbetar styrelsen med att sänka kostnader där så är möjligt. Under förra hösten har vi bland annat omförhandlat avtalet för ekonomisk förvaltning, vilket sänkte kostnaden med 95 000 kronor per år. De underhållsåtgärder som planeras bidrar också till att sänka reparationskostnader framöver.

Styrelsen ska inleda en dialog med föreningens bank (och ytterligare andra banker) för att undersöka olika scenarier med olika nivåer på lån, avgifter och eventuella kapitaltillskott. På så sätt kommer styrelsen att kunna presentera olika alternativ för att vi medlemmar enklare kan ta ställning till förslagen.