Kategori: Vanliga frågor (Sida 1 av 3)

Vilken länga tillhör jag?

Föreningens hus är uppdelade i sex längor med en längledare. 35-69, Anna Bendt, Rrv 43 71-93, 111-117, Pär Sandberg, Rrv 81 95-107, 119-159, Kris Johnson-Jones, Rrv 95 161-201, Emma Öståker, […]

Mer »

Jag har sett en liten spricka i betongen, fasaden, balkar. Vad gör jag?

Felanmäl till SBC. Fasadansvarig i styrelsen har mer information.

Mer »

Var går gränsen mellan föreningens och stadens mark och vad är skillnaden?

Vi har kartor som visar var gränserna går, men ibland är det svårt att avgöra. I tveksamma fall kan vi kontakta staden för mätning. Vi får inte röra träd som […]

Mer »

Jag har observerat en död gren på ett träd, vad gör jag?

För träd på föreningens mark, anmäl till utemiljo@riksradsvagen.se så åtgärdas detta av en arborist. Om trädet står på stadens mark kan du anmäla det till staden via appen ”Tyck till”. […]

Mer »

Hur får jag tillgång till förrådet med gräsklippare och trädgårdsverktyg?

Längledarna har nyckel till förrådet.

Mer »

När kommer taken att bytas?

Inom de närmsta åren. Styrelsen har under flera år arbetat aktivt med denna komplexa frågeställning. Vi närmar oss en slutgiltig plan. Vi vet inte med säkerhet ännu hur det kommer […]

Mer »

Hur får jag veta vad för stora underhåll som väntas de närmsta åren?

Kontakta styrelsen som administrerar en underhållsplan. En del uppgifter finns också i årsredovisningen.

Mer »

Varför är det ofta överfullt i miljöstugan?

Det beror på flera saker: Miljöstugan rymmer inte fler kärl. Sophämtarna har begränsad möjlighet att göra fler hämtningar eller hämtning på helg. Vi är duktiga på att sopsortera, och har […]

Mer »

Hur får jag en parkeringsplats?

Du anmäler dig till den som är parkeringsplatsansvarig i styrelsen, parkering@riksradsvagen.se. Varje hushåll kan max få en parkering. Det är ofta lång kö till parkeringarna och det är inte ovanligt […]

Mer »

Får jag bygga trädäck på min uteplats?

Du behöver först få godkänt från styrelsen. Det gör du genom att anmäla till utemiljöansvarig i styrelsen. Du behöver följa rådande utemiljöpolicy, annars kan du bli återställningsskyldig. Detsamma gäller förstås […]

Mer »
« Äldre inlägg