Du behöver först få godkänt från styrelsen. Det gör du genom att anmäla till utemiljöansvarig i styrelsen. Du behöver följa rådande utemiljöpolicy, annars kan du bli återställningsskyldig. Detsamma gäller förstås även byggnation med andra material än trä.