Det beror på flera saker:

  • Miljöstugan rymmer inte fler kärl.
  • Sophämtarna har begränsad möjlighet att göra fler hämtningar eller hämtning på helg.
  • Vi är duktiga på att sopsortera, och har en tendens att slänga mer skräp på helger än på vardagar.

Kom ihåg att aldrig överfylla kärlen. Det rasar ned på golven när sophämtarna tömmer kärlen och då kommer skräpet ligga kvar där, tills en snäll granne städar!
Ta hem din återvinning och släng det en annan gång. Har du mycket skräp får du gärna åka till återvinningscentral eller annan kommunal återvinningsplats.