Stambytesinfo, 2024-07-01

Snart är vårt stambyte avklarat! Visst har det gått bra! Vi får se till att fira i höst!
Det finns fortfarande en del saker kvar att göra under de kommande veckorna: några anmärkningar från besiktningar i en del hus och en del låscylindrar ska bytas.  De gemensamma utrymmena (Butiken, Gamla styrelserummet), förråden och krypgrunderna är inte heller helt klara. Plus att det ska städas och göras fint utomhus.

Butiken

Efter slutbesiktningen kommer vi att ha Butiken tillbaka igen och kan boka som vanligt. Nya bokningslappar och regler/instruktioner sätts upp på anslagstavlan. Så att allt blir som vanligt igen. Det handfat som fanns inne i det lilla förrådet är borta och även golvbrunnen utanför. 
Fram till slutbesiktningen använder MR rör Butiken som platskontor, eftersom deras bod för kontoret redan är borta (samtidigt med toa- och duschboden).

Slutbesiktning, fredag 12 juli

Om knappt två veckor, fredag 12 juli, är det slutbesiktning för hela projektet. Då görs en sista avstämning att allt är som det ska och all dokumentation lämnas över.
Det kommer att finnas några saker kvar som på grund av semestrar eller andra anledningar inte kunnat färdigställas. En del av detta görs efter sommaren.

Garanti och garantibesiktning

Vi har fem års garanti för entreprenaden, både för arbete och material. En garantibesiktning ska göras senast två år efter entreprenadens godkännande. Efter det kan vi själva påkalla ytterligare en garantibesiktning, om vi känner att det behövs, före utgången av den längsta garantitiden (om någon del har en längre tid än fem år).

Kontakt: Frågor ställs som tidigare till Mattias, vatten@riksradsvagen.se och MR rörservice: Max och/eller Lukas 

Kontaktuppgifter direkt till MR rörservice
Platschef, Max Cedborn Arbetsledare, Lukas Landström 
070 879 75 71 070 750 08 06 
Max@mrrorservice.se Lukas@mrrorservice.se