Förtydligande om källarförråden

En del av våra förråd måste tömmas för att stambytet ska kunna göras. Det behöver göras vid olika tider. Det startdatum vi skrivit tidigare är ändrat i några fall till en vecka tidigare. Det finns också en del specialfall. 
MR rör ser helst att förråden töms helt. En hylla eller liknande som inte står i vägen kan lämnas, men det som lämnas kvar görs på egen risk. 

Här nedan är en uppdaterad lista på de förråd som måste tömmas och senast när de måste vara tomma. Förråden som omnämns måste också vara olåsta och tillgängliga under tiden arbeten pågår. De förråd som INTE listas nedan behöver inte tömmas och inte heller vara olåsta.

Under Riksrådsvägen 57
Tid: Måste vara tomma senast den 8 april.
Förråd som berörs: 97, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 70, 72.
Specialfall: 93, 95 behöver inte tömmas men utrymmet närmast dörrarna ska vara fritt för att kunna ta bort ett rör. Täck gärna över det som lämnas kvar och dörrarna måste vara olåsta.

Under Riksrådsvägen 53
Tid: Måste vara tomma senast den 15 april.
Förråd som berörs: 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 55, 92, 94, 96, 98 (Har skrivit fel tidigare för 39, 43)
Specialfall: Inga.

Under Riksrådsvägen 35
Tid: Måste vara tomma senast den 29 april.
Förråd som berörs: 74, 76, 78, 80, 82
Specialfall: Inga.

Under Riksrådsvägen 60
Tid: Måste vara tomma senast den 29 april.
Förråd som berörs: 46, 66, 68
Specialfall: 54, 60 har fjärrvärmerör som saknar isolering. De behöver inte tömmas – men de “nakna” kopparrören måste vara åtkomliga och förråden olåsta. 

Tidsplan 

Räkna med att arbeten kommer att pågå i ca 4 – 5 veckor. (Kortare om vi har tur.)

Nycklar till ytterdörrarna till förrådslokalerna

Den ordinarie nyckeln till förråden kommer att användas även när det görs arbeten i lokalerna. Det innebär att ytterdörren till förrådet kommer att vara olåst på dagtid när arbeten pågår. 

Var ska vi göra av det som finns i förråden?

Det har i mail kommit ett förslag om att föreningen ska hyra en eller två låsbara containrar och låta ställa dem på torget för medlemmar att förvara sina saker från förråden i under tiden de ska vara tömda.

Styrelsen har tagit del av förslaget, samtalet i mailtråden (flera har också hört av sig direkt till styrelsen) och noggrant undersökt frågan. Efter en bedömning av många olika aspekter som rör försäkringsfrågor, kapacitet, ekonomi, juridik, utemiljö, tillgänglighet och rättviseaspekter har styrelsen beslutat att föreningen inte ska bekosta eller organisera hyra av containrar för extra lagringsutrymme. 

Vi förstår att detta beslut kan väcka frågor. De medlemmar som önskar extra lagringsutrymme uppmanas att på egen hand utreda och bekosta lämpliga lösningar. Flera goda förslag har redan kommit upp i maildiskussionen. 

Vi är tacksamma för er förståelse och samarbete i denna fråga. Vårt mål är alltid att fatta beslut som tjänar hela föreningens och alla dess medlemmars bästa.

Container för grovsopor

Vi brukar beställa en container för grovsopor, i samband med Utemiljödagen. I år försöker vi tidigarelägga det så att den kan användas av de som i samband med tömning av förråden passar på att rensa. Tid och plats behöver utredas vidare och ny info kommer.

Risk med gamla blandare och toaletter

Gamla blandare och toastolar som sparas och sätts tillbaka kan få skador av att vara utan vatten under en tid. Till exempel kan packningar torka sönder. Detta gäller också de blandare och toalettstolar som finns kvar på plats, i köket och i stora badrummet. Eftersom dessa är medlemmens ansvar så får vi själva stå för kostnaden om de behöver bytas.

Fortsatt kom-i-håg!

  • Har ni frågor och vill att MR rör ska kolla något speciellt just i ert hus så mejla så snart som möjligt, så görs en försyn. Ta även upp det på tillvalsmötet. Det kan till exempel gälla egna tidigare renoveringar/ombyggnader.
  • Efter arbetet i ert hus görs en besiktning. Det kan leda till anmärkningar som ska rättas till av MR Rör. Ni kommer i det fallet bli aviserade om en tid för detta. Eftersom ni då fått tillbaka ert vanliga lås på dörren måste ni antingen vara hemma vid det besöket eller hänga en nyckel i tuben så att de kan komma in.
    Om ni inte ser till att MR Rör kan komma in kommer tiden för ej genomfört besök debiteras er, eftersom MR Rör i sin tur blir debiterade av till exempel målaren som åker hit speciellt för denna åtgärd.

Värmeproblem i samband med stambytet

Om ni märker att värmen i huset inte funkar (i samband med att arbeten håller på i ert hus), kontakta i första hand MR rör och/eller Mattias. Gör gärna en kontroll själva att inte någon av arbetarna glömt sätta på värmen efter att de behövt stänga av. Den stora gröna kranen ska peka längs med ledningen, då är den öppen.

Kontakt: Frågor ställs som tidigare till Mattias, vatten@riksradsvagen.se och MR rörservice (Max, Lukas och Tony) stambyte@mrrorservice.se 

Kontaktuppgifter direkt till MR rörservice

Tillval, Tony Dahlqvist Platschef, Max Cedborn Arbetsledare, Lukas Landström 
070 533 17 72 070 879 75 71 070 750 08 06 
Tony@mrrorservice.se Max@mrrorservice.se Lukas@mrrorservice.se