Det är fortsatt full fart framåt med de sista delarna av området. När allt är klart och städat; injustering av vvc är gjord (se nedan); bodar och extra rördragningar borta; mm så hålls en slutbesiktning fredagen den 28 juni! De av oss som inte har åkt iväg på sommarsemester borde väl träffas och skåla för att vi tagit oss igenom! Eller hur? Kom gärna med idéer på vad vi kan hitta på!

Varmvattencirkulation (VVC)

Vi lär oss en massa nya saker som vi vill försöka sprida information om. Bland annat för att det kommer frågor. Varför är varmvattnet så väldigt långt borta ibland?

VVC är en del av varmvattensystemet som ser till att vattnet cirkulerar i rören även när ingen i husen har tappat fram varmvatten. Det finns en pump i undercentralen (under hus 65) och vid de flesta längor finns en ventil som ser till att rätt mängd vatten cirkulerar. Dessa ventiler byts (till en nyare, bättre modell) och det sätts in några nya, för att ytterligare förbättra. 

Det sista som görs är en justering av pumpen och ventilerna. Den justeringen kan göras först när allt är på plats. Tills dess kommer varmvattnet ibland att vara extra långt borta, speciellt på en helg när många är bortresta och det spolas mindre i kranarna. 

Tvättmaskiner och torktumlare

Föreningen utrustade en “tvättstuga” i Butiken genom att köpa in två tvättmaskiner och två torktumlare. När stambytet är genomfört även i Butiken så har vi ingen tvättstuga längre.
Finns det intresse att köpa någon eller några av maskinerna? Vi har redan fått ett par förfrågningar, men vill ge alla chansen. Blir det fler som anmäler intresse så drar vi lott om vem som ska få ta över dem. De kommer att säljas till halva inköpspriset: Tvättmaskin 4 120:- (inköp 8 240:-) och  torktumlare 5 500:- (inköp 11 000:-  ).

Butiken, med tvättstuga och kök, arbetet påbörjas tisdag 4 juni.

Tisdagen den 4 juni kommer arbetet i det allra sista huset att påbörjas: 109, Butiken.
Då försvinner vår tvättstuga och möjlighet att använda köket.
Det är några hus som fortfarande har vatten och avlopp avstängt då. Vi får alla hjälpas åt att vara snälla grannar och låna ut maskiner om det behövs!

Besiktning

Vid de besiktningar som är kvar så byts inte låscylindrarna i samband med besiktningen, utan först när eventuella anmärkningar är åtgärdade.

Efterbesiktning

När anmärkningar från besiktningen är åtgärdade görs en efterbesiktning i ett urval av husen, inte alla. Det kan vara slumpmässigt valt eller att allt inte var helt klart vid den ordinarie besiktningen eller på grund av att det varit speciella anmärkningar. Om ni tycker att ert hus behöver en efterbesiktning, så hör av er till Mattias, vatten@riksradsvagen.se

Relining

Det skrivs och pratas om att vissa rör relinas. Det gäller avloppsrör som inte är åtkomliga för att byta (ingjutna i golv eller väggar) och de ledningar som ansluter våra huslängor till de “stora” ledningarna. Utgående ledningar kommer att göras med start måndag 27/5 – separata mejl har skickats eftersom vattnet behöver stängas av och avloppet inte får användas.

27/5 58-46 & 68-60
28/5 35-41 & 43-55
29/5 71-81 & 93-83 & 95-107 
30/5 95-107
31/5 119-129
3/6 147-159 & 163-167
4/6 94-108 & 131-145

Dessa längor kräver mer förstudier innan datum sätts:  82-92 & 70-80, 189-201 & 169-187

Relining innebär kortfattat (förklarat av en lekman 😉 att ledningen “skrubbas” ren invändigt från smuts och rost, med något som liknar det en sotare använder. Sedan sätter man in en “strumpa” som blir som en ny insida på röret. 

Detta är vad som gjordes från taken, med avluftningskanalerna, när det på några ställen blev övertryck i badrummet. Vissa hus har man vid filmning av rören sett att de behöver kompletteras. Dessa kommer att aviseras så att de som gör arbetet har åtkomst till huset och kan se till att inget liknande händer igen och att det blir korrekt gjort. Planeringen ser ut som följer. Den kan ändras. Separat avisering görs i brevlådorna!

3/6-4/6 60-68 (5st)
4/6-5/6 89-93 (3st)
5/6-10/6 95-107 (7st)
10/6-12/6 119-129 (6st)
12/6-14/6  131-143 + 150 (8st)

Golvvärme

De som installerat ny elektrisk golvvärme ska ha fått information om att den inte får användas förrän efter ca 10 veckor.

Kontakt: Frågor ställs som tidigare till Mattias, vatten@riksradsvagen.se och MR rörservice (Max, Lukas och Tony) stambyte@mrrorservice.se 

Kontaktuppgifter direkt till MR rörservice

Tillval, Tony Dahlqvist Platschef, Max Cedborn, Arbetsledare, Lukas Landström 
070 533 17 72 070 879 75 71 070 750 08 06 
Tony@mrrorservice.se Max@mrrorservice.se Lukas@mrrorservice.se