Mars 2024 (extrabrev)
Ett kort Infobrev om container, mm.

Container för grovsopor, 28/3 – 9/4

En container för grovsopor kommer att ställas på Torget på torsdag 28 mars och stå där till tisdag 9 april. För att underlätta för dem som i samband med tömning av källarförråden vill passa på att göra sig av med något.

OBS! Som vanligt med grovsopor så gäller att det absolut inte får slängas elektronik (något med sladd eller batterier) eller annat miljöfarligt!

Flytt av toabod

Den toabod som står nära Miljöstugan kommer att flyttas ner till Torget, när containern för grovsopor är borta. Samtidigt flyttas “buren” för material, så det blir bättre plats för ris och kvistar.

Trädgårdsavfall (ris, kottar, löv, mm)

Vi kan börja lägga trädgårdsavfall på den vanliga platsen vid Miljöstugan igen. Toaboden och “buren” för material som står där nu kommer att flyttas innan utemiljödagen, söndag den 21 april, så det kommer att fungera med hämtningen.

Övrigt

Vill du få Info-brev och annan information från styrelsen på mejl, men får det inte i dag (eller har bytt mejladress), eller om du inte vill få fler mejl från BRF Riksrådsvägen? Meddela namn, mejladress och husnummer till sekreterare@riksradsvagen.se  så lägger vi till eller tar bort.

Felanmälan

Anmäl alltid felaktigheter, önskan om hjälp med reparationer och dylikt hos förvaltningsbolaget SBC på https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/. Kontakta inte hantverkare själv för sådana reparationer som ni anser/tror att föreningen ansvarar för. Mer information finns på vår hemsida Felanmälan – Brf Riksrådsvägen