Den 5:e maj 2022 är ett historiskt datum! Äntligen finns föreningens nya hemsida på plats! Innehållet är till stor del samma som på den gamla – men uppdaterat och moderniserat.
Hör gärna av er med synpunkter, förbättringsförslag, felaktigheter, mm till kommunikation@riksradsvagen.se.