Nu finns ett par nya sidor om brandskydd, under ”Vi vårdar våra hus”.
Sidan om regler för brandskyddet.
Sidan med föreningens brandskyddspolicy.