Hej grannar! Som lovat i förra numret kommer Infobreven lite oftare eftersom vi ställde in årets Riksrådsforum. Först ett par viktiga datum:

Utemiljödag söndagen den 8 maj

Klockan 10 samlas vi utanför Miljöstugan, för att sedan längvis ge vår utemiljö en vår-uppfräschning!
Första uppgiften blir att flytta den hög som lagts vid Miljöstugan till containern!
Vid Torget ställs en container för grovsopor. Ett bra tillfälle att rensa korridorerna i förråden. Ta innan Utemiljödagen hand om egna saker som står där – annars kan de bli slängda!
Det kommer att bli tillfälle till fika vid Butiken!

Längindelning och längledare:

 1. 35-69, Anna Bendt, Rrv 43
 2. 71-93, 111-117, Pär Sandberg, Rrv 81
 3. 95-107, 119-159, Kris Johnson-Jones, Rrv 95
 4. 161-201, Emma Öståker, Rrv 163
 5. 82-108, Elin Dahlstedt, Rrv 106
 6. 46-80, Rickard Holmberg, Rrv 68

Trädgårdsavfall

Det börjar redan bli vårkänsla ute! Trädgårdsavfall lägger vi vid Miljöstugan, helst inte förrän i mitten/slutet av april. Som vanligt uppdelat i hårt och mjukt, för att underlätta flytten till containern som  ställs dit till Utemiljödagen. Försök gärna att behålla vårskräpet på din egen uteplats så länge, så det blir enklare hantering när det ska flyttas till containern. Mindre komposthögar på den egna uteplatsen är bra – men lägg inte högar i skogen! De blir bara boplats åt råttorna.

Föreningsstämma torsdagen den 2 juni

I Bagarmossens Folkets hus, kl 19.00. En separat kallelse kommer senare.

Valberedningen och kommande styrelse

Valberedningen har börjat sina dörrknackningar för att stimulera dig och dina grannar till att vara med i styrelsen. Det är både intressant och viktigt att sitta i styrelsen. Det är ju själva kärnan i en bostadsrättsförening att vi gemensamt tar ansvar för underhåll och ekonomi.
Nu uppmanar valberedningen just dig att tänka till en gång till och anta utmaningen och hoppa på styrelsetåget. Det handlar om några timmars arbete per vecka. Från det arbetet kommer tillfredsställelsen i att vara med och bidra till föreningens utveckling.
Tveka inte att svara ja! Eller ta själv kontakt: valberedning@riksradsvagen.se
Helena Wintgren Rrv 139, 070-7189400, Pernilla Green 149, Charlotte Rydahl 51, Majken Mossberg 35, Jonas Ekwall 97

Stambytet

Arbetet pågår med det s.k. förfrågningsunderlaget, som ligger till grund för upphandling av entreprenör och själva arbetet. Det är en stor och bitvis svår uppgift att få ihop och mycket viktigt att det blir rätt, så det får ta den tid som behövs. Vi är nästan klara med en första revisionsrunda av förfrågningsunderlaget och hoppas ha en tydligare bild av projektets tidsplan och omfattning under den närmaste veckan.
Ny information kommer att läggas ut på hemsidan så fort vi har fått svar från vår projektledare.
Det kommer dock med största sannolikhet inte att påbörjas något stambyte före sommaren.

Sotning

Under våren kommer ett erbjudande om sotning från AB CS Sot & Vent, som är det företag som hanterar sotning i vår del av staden. Tyvärr har vi inte fått svar från dem om närmare tid.
Det är du själv som medlem som bekostar detta, men det är inte helt frivilligt.

Öppna spisen: Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte utgör huvudsaklig värmekälla för det rum där den står ska sotas vart 3:e år. Om eldstaden används ofta bör det sotas varje år. Och om man inte eldar alls behöver det inte heller sotas.
Imkanalen, dvs utsuget från köket: Här finns det inte något lagkrav på att sota, men när det gjordes senast, för 10 år sedan, hittades bl a gamla getingbon. Dessutom kan fett från spisen lagras och bli en brandfara. Så det är en starkt rekommendation att göra det!

Golvbrunnen i gamla pannrummet

I det gamla pannrummet, som idag används som tvättstuga i de flesta hus, finns det ett avlopp i golvet. Många använder det för avrinning från tvättmaskinen, vilket är helt i sin ordning. Det är dock viktigt att slangen för avrinning inte går hela vägen ned i vattnet i avloppet. Slangen ska istället sluta en bit ovanför vattenytan och helst var vinklad på ett sätt att vattnet bildar en virvel i avloppet när tvättmaskinen töms. Då slipper vi illaluktande dofter och felanmälningar till SBC.

Hemsidan

Knåpandet med en ny hemsida pågår för fullt. Det är i stort sett samma info som i dag, men med uppdaterade texter, sorterat annorlunda och ett modernare gränssnitt. För att sidan ska kunna hanteras och uppdateras av oss själva kan den inte innehålla allt för mycket “finesser”. 

Ventilation och värme

För ett par år sedan gjordes en funktionskontroll av ventilationen i våra hus. Det kommer mer info om detta då det finns en hel del vi kan göra själva! Ett par första punkter att tänka på, som har att göra med mängden luft som cirkulerar och därigenom påverkar värmen i husen. 

 • Ha inte fönster öppna annat än för en kort vädring. 
 • Stäng spjället i öppna spisen när den inte används. Det blir för kraftigt utsug av luft.
 • Låt inte spisfläkten stå på mer än nödvändigt.

Luftning av element

Normalt ska våra element inte behöva luftas. Om du ändå tror att det behövs och gör det själv finns det några viktiga saker för att inte skada elementet! Det gäller att vara lätt på handen. Ventilen kan vara skör och gå sönder, med följden att det börjar läcka vatten. Kontakta SBC om du känner dig osäker på hur man gör.

 • Nyckeln som används måste vara i rätt storlek.
 • Öppna luftningsventilen försiktigt, litegrann, bara tills det börjar komma vatten.
 • När du stänger den får du inte ta i för hårt, utan bara tills det slutar droppa.

Det är vanligt att man stänger för hårt och då skadas packningen.

Fönsterrenovering

Årets fönsterrenovering kommer att utföras för hus 46 – 68 mellan 7 juni – 8 juli
Rrv 46-52 7/6 – 24/6
Rrv 54-60 13/6 – 1/7
Rrv 62-68 20/6 – 8/7
Kontakt till Projektledare på Mälardalens fönsterrenovering: mathias@malardalen.nu 

Försäkring, bostadsrättstillägg

Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg i byggnadsförsäkringen. Det innebär att medlemmarna inte behöver ha detta tillägg i sina egna hemförsäkringar.
OBS detta ersätter inte den egna hemförsäkringen! En sådan måste man ha!

Bevattningsslangar får inte dras över tak

Det är inte bra att dra en vattenslang över taket, för att enklare vattna på bägge sidor. Det finns alltid en risk att slangen skadas. Vi har haft en fuktskada av den anledningen

Parkeringsplatser / laddstolpar

En del ny information i form av frågor och svar har lagts till på hemsidan, under Medlemsinformation/P-platser.

Parkering längs de inre vägarna

En påminnelse om att det inte är tillåtet att parkera längs våra inre vägar. Även om det finns utrymme för en bil så är de platserna avsedda för  tillfällig användning, i- och urlastning. 

Miljöstugan

En uppmaning till oss alla om att hjälpas åt att hålla snyggt i Miljöstugan! När det byggs på höjden så ramlar det alltid ner skräp på golvet när det hämtas. Det är några av era grannar som sopar och håller rent!

Nya grannar

Vi välkomnar våra nya grannar Johanna och Kristoffer Alm Dahlin i 94:an.

Övrigt

Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor. En hel del information hittar du på vår hemsida www.riksradsvagen.se där det även finns mejladresser och telefonnummer till styrelsen.