Arbetet pågår med det s.k. förfrågningsunderlaget, som ligger till grund för upphandling av entreprenör och själva arbetet. Det är en stor och bitvis svår uppgift att få ihop och mycket viktigt att det blir rätt, så det får ta den tid som behövs. Vi är nästan klara med en första revisionsrunda av förfrågningsunderlaget och hoppas ha en tydligare bild av projektets tidsplan och omfattning under den närmaste veckan.
Ny information kommer att läggas ut på hemsidan så fort vi har fått svar från vår projektledare.
Det kommer dock med största sannolikhet inte att påbörjas något stambyte före sommaren.