Hej grannar!
Styrelsen hoppas att det nya året börjat väl för alla i föreningen, trots att vi lever i dessa märkliga tider. Förhoppningsvis kan vi senare i år återgå till ett mer normalt liv. 
Det första infobrevet för 2021 innehåller bland annat information om föreningsstämman, rekommendationer för er som planerar en renovering och – tyvärr – råttor.
Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor. Mejladresser och telefonnummer finns på http://www.riksradsvagen.se/

Föreningsstämma och motioner

Nästa föreningsstämma är planerad till 18 maj i Folkets hus i Bagarmossen. Motioner till stämman ska komma in senast 1 mars. Skicka motionen till ordförande Rikard Linde på ordforande@riksradsvagen.se eller till hans brevlåda, nummer 147. Det kommer mer information om stämman under våren.

Stambyte och anvisningar vid renoveringar

Styrelsen har arbetat vidare med förstudien som gjordes i början av 2020 och kommer under våren att handla upp projektledare för kommande stambyte. Då projektledning är av stor vikt för ett lyckat stambyte kommer utvärderingen av denna göras noggrant. Än är inte tidplanen för stambytet bestämt men vi återkommer med mer info inom kort. 

Styrelsen rekommenderar medlemmar att avvakta med renoveringar av kök, WC, badrum och tvättstuga tills dess att en tidplan för stambyte är satt för att undvika fördyrande dubbelarbete i renoveringarna. Vi förstår dock att det finns enstaka medlemmar som inte vill eller kan vänta och har därför satt ihop en enkel text med anvisningar om hur man kan gå tillväga vid renoveringar i dessa rum. Hör av dig till vatten@riksradsvagen.se för att få ta del av anvisningarna.

Råttor i husen

Under senare tid har tyvärr flera medlemmar haft besvär med råttor inomhus. Förutom obehag kan dessa skadedjur orsaka stor skada på fastighet och egendom. Styrelsen (tillsammans med SBC, Nomor och Struktursanering) arbetar med att komma till rätta med det akuta problemet för den specifika längan. Dessutom ser vi över de förebyggande insatser som finns i föreningen och förstärker dessa. 

Framåt kommer mer info om hur alla i föreningen kan bidra till att få bort dessa besvärliga skadedjur från vårt område. Under tiden önskar vi att alla som har besvär av råttor inomhus eller ser/hör skadedjuren på andra ställen i vårt område anmäler detta direkt till Nomor (0771-122300) och även mejlar ärendet till styrelsen: vatten@riksradsvagen.se. Detta för att vi ska kunna förbättra samordningen av ärendehanteringen. Självklart gäller rutinen att anmäla eventuella fel till SBC (t ex, om Nomor konstaterar otätheter från grund ska dessa anmälas till SBC för åtgärd).

Tv från ComHem

I föreningens avtal med ComHem ingår inte bara bredband för alla boende utan även 14 tv-kanaler. Det behövs ingen box eller modul för att titta på kanalerna utan det räcker med att koppla in en antennkabel. De kanaler som ingår är SVT1, SVT2, SVT24, SVT Barn, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, TV7, TV8, Kanal 9, Kanal 11 och ATG Live.

Rättelse om gångfartsområde

I förra infobrevet skrev vi felaktigt att våra småvägar nu är ett gångfartsområde. Formellt har kommunen inte fattat något beslut om detta men vi har fått tillåtelse att sätta upp skyltar.
Jurister på Bostadsrätterna svarar att vi rimligen kan bestämma vilka regler som gäller på vägarna eftersom de tillhör föreningen. De säger också att det som kännetecknar ett gångfartsområde är att aktivitet sker på gångtrafikanters villkor.

Butiken behöver inte bokas dagtid

Ibland bokar superordentliga medlemmar Butikslokalen för jobb eller plugg på dagtid trots att det inte behövs. På dagarna kan alla som bor i föreningen använda Butiken avgiftsfritt förutsatt att den inte är bokad.