2020 har varit ett annorlunda år, på många sätt sorgligt och krävande. Vi har ställt om och anpassat oss efter en ny verklighet, ett virus som påverkat alla liv. Här på Riksrådsvägen har ett flertal legat sjuka och att döma av de tända lamporna har många arbetat hemifrån. Mer än något annat har dock livet på Riksrådsvägen präglats av omtänksamheten mellan grannar. Så många hjälpsamma handlingar, ord och leenden som gjort tillvaron lite lättare. 

Många av oss firar jul hemma vilket är roligt men det innebär en del praktiska utmaningar. Återvinningen i Miljöstugan kommer fyllas snabbare så vänta gärna till efter julhelgen med att fylla på. Vi har hört oss för om ytterligare tömningar denna helg men Suez har inte kapacitet för det.

Många budbilar levererar mat och varor vilket är en säkerhetsrisk så be dem parkera ute på gatan eller köra väldigt försiktigt, de små vägarna är numera gångfartsområde, alltså max 7 km/h.

Det nya året blir annorlunda även det. Julgransplundringen ställs in men vi ska försöka anordna ett Riksrådsforum i februari eller mars, kanske utomhus, aktiviteter i kvarteret beror emellertid på virusspridningen och i vilken utsträckning vi kan mötas. Vi uppmanar alla att fortsätta hålla fysiskt avstånd för att minska smittspridningen men även försöka hålla igång ett socialt liv, att mötas via internet och telefonen men också säga hej till varandra när vi möts på gatan och kanske ägna grannen en extra minut, vi behöver varandra för att må bra.

Till sist vill vi rikta ett stort tack till de i föreningen som arbetar inom vården och deras familjer och som är inne i den kanske mest intensiva och utmattande perioden hittills. Ni räddar liv och minskar lidande, ni utgör välfärdssamhällets grund och era enastående insatser ger människor hopp om en bättre framtid.

Så tack för det gångna året och en förhoppning om bättre, friskare och ljusare tider.
God fortsättning!

Julgranar

I och med att Stockholm stad stoppat möjligheten för oss att samla ris och kompost nedanför Riksrådsvägen 35 hänvisar vi till Stockholms stads utannonserade platser för insamling av julgranar. Mer information på stockholmvattenochavfall.se
Vi avråder från att använda veden till eldning i öppna spisen då det släpper ut 90 gånger mer stoft i atmosfären än när julgranen bränns upp i en anläggning med filter. Dessutom kan fuktigt trä spraka och ryka kraftigt.

Håll igen med återvinning under julhelgen

Miljöstugan fylls väldigt fort just denna vecka så vi uppmanar alla att vänta med återvinningen till efter julhelgen och påminner om att stora kartonger och emballage återvinns på Östberga återvinningscentral, inte i Miljöstugan. Det är vi boende som ansvarar för ordningen i stugan så lämna inte förpackningar när kärlen är fulla. Alltså:

 • småförpackningar, inte stora kartonger
 • platta till alla förpackningar
 • stora kartonger till Östberga återvinningscentral

Julgransplundringen inställd

På grund av smittorisken ställer vi in julgransplundringen i januari. Söndagen den sjuttonde januari fäller vi granen och man kan delta om man har antikroppar eller håller avstånd. 

Laddstolpar

Det har varit en del turer kring laddstolpar för bilar i området vilket också är en viktig uppgift för styrelsen att hitta en bra lösning till. Det är en inte helt okomplicerad uppgift med många faktorer som behövs tas i beaktning. Vi behöver ett system som är både skalbart och rättvist både när det kommer till tillgång och kostnader. Det är kostnader för installation, löpande underhåll och eftersom laddbehoven är så pass olika behöver elkostnader hanteras på individnivå. Utöver detta är det så att vi bor i ett äldre område där det finns frågetecken kring elkapaciteten.

Tidigare har det meddelats att det kan vara farligt att nyttja befintliga motorvärmarstolpar för laddning av bil men vi har fått höra att så inte är fallet. Däremot är det ett faktum att elen inte räcker inte till för att ladda bilar och värma motorer. Dagens värmestolpar är av typen enfassystem där det är 3x50A säkringar för alla 19 stolpar. Varje stolpe kan nyttja 10A under 3 timmar styrt av en inbyggd timer (som inte verkar gå att ändra). I och med att de har jordfelsbrytare uppfyller de säkerhetskrav för Typ-1 laddning. Under ca 1,5 laddningar (dvs ca 2 nätter) går det idag att ladda en vanlig laddhybrid för ca 50-60 km körning. En ren elbil vore däremot omöjligt eftersom de kräver mycket mer. Och om för många stolpar nyttjas samtidigt överbelastas systemet och säkringar går.

Mycket information men inte så mycket att ta fasta vid ännu tyvärr. Styrelsen budgeterar för ett första steg mot en långsiktig lösning under 2021. Utan att gå händelser i förväg känns det som att den mest sannolika lösningen är att vi som förening kan ordna ett antal platser där det går att ladda en elbil eller laddhybrid över en natt, och att samtliga med krav på laddning då får samsas om dessa platser (och att då ytterligare platser behöver vara icke-personliga så att det går att rotera).

Styrelsen uppmuntrar alla som vet med sig att dom tänker köpa eller leasa en el- eller laddhybrid, eller som kan bidra med kunskap, att höra av sig till utemiljo@riksradsvagen.se.

Ventilationskontroll

Styrelsen fick för en tid sedan den mycket omfattande rapporten efter ventilationskontrollen.
Vi har börjat diskutera vilka av de föreslagna förbättringarna vi bör genomföra. För medlemmar som är intresserade av resultatet för den egna bostaden, går det bra att få informationen från ventilation@riksradsvagen.se. Tills vidare gäller de tidigare utfärdade rekommendationerna om att hålla spjäll, fönster och altandörrar stängda under eldningssäsongen. Reglera hellre rumstemperatur genom att vrida ner elementen än genom vädring. Rapporten visar, med några undantag att våra bostäder har höga eller för höga temperaturer. Golven är ofta svalare och det kan medföra att husen upplevs som kalla. 

Grand Designs

TV4- programmet Grand Designs Sverige har besökt Emma och Jens på Riksrådsvägen 187 i ett fint reportage om hus som smälter in i sin omgivning, anspråksfulla på insidan i ett mer anspråkslöst yttre. https://www.tv4play.se/program/grand-designs-sverige/13298093
Vi har även haft en filminspelning i kvarteret. I höst fick familjen Sandberg i Riksrådsvägen 81 besök av tv-serien Mäklarna som går upp på Dplay nästa höst.

Ansvarsfördelning boende- föreningen

Vad gäller egentligen när föreningen reparerar en fuktskada eller utför en mögelsanering? Vad ingår i medlemmens ansvar och vad tar föreningen hand om? Så här inleds avsnittet om bostadsrättshavarens ansvar i föreningens stadgar:
“…bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av bland annat ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt”
En mer detaljerad beskrivning av ansvarsfördelningen hittar ni i föreningens stadgar.

Boendesamverkan mot inbrott

Boendesamverkan handlar bland annat om kunskapsdelning för att försvåra för tjuven. Enligt polisen är inbrott inte personliga, de utför kanske 20 på en dag och väljer ”lätta byten”.
Fokusera på förebyggande och avskräckande åtgärder. Om de vill in så tar de sig in, det är oftast inte värt att lägga pengar på dyra lås.

 • Timer och sensor för utomhusbelysning (och inomhus)
 • De väljer bort hus som ser ut att ha larm (antingen ett faktiskt larm eller sånt som ser ut som larm, dvs etiketter och dylikt)
 • Dela gärna andra förebyggande åtgärder

Tjuvar väljer hus som inte är så synliga för grannar, alltså mörka platser, träd och buskar som skymmer så att de kan ta sig in och ut ostört. De undviker att krossa fönster eftersom det låter och de kan skära sig.
De är ute efter klockor, juveler och kontanter och kollar först i sovrum. Kollar sällan köket så en bra plats för smycken och klockor är i oansenliga burkar i köket. 
Datorer, plattor och mobiler är inte så attraktivt, mest om de är nya.

Skadedjur

Några hushåll har den senaste tiden haft problem med råttor. I föreningens fastighetsförsäkring ingår sanering av skadedjur (råttor, möss, insekter med mera). Om ni fått in möss, råttor eller liknande i bostaden ring Nomor på telefonnummer 0771-122 300 och hänvisa till föreningens fastighetsförsäkring hos Trygg Hansa.

Några enkla tips från Nomor för att hålla gnagare borta

 • Låt inte ytterdörren eller altandörren stå öppen i onödan.
 • Ställ inte ut mat till fåglar, katter, igelkottar eller andra djur i närheten av ditt boende. Det är i princip samma sak som att mata råttor. Och ja, det gäller dessvärre även fågelmat upphängd i träd. Råttor kan klättra… och de älskar både talgbollar och fågelfrön
 • Ha inte öppna matkomposter
 • Ställ aldrig ut matsopor utanför dörren
 • Håll rent under altaner och eventuella trädäck
 • Håll nere klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden