Det har fällts/kommer att fällas några träd i området. Två björkar i träsket, två rönnar mellan vid längor 1 och 6 samt en tall mellan länga 1 och 6 och ytterligare en död/skadad tall bakom en tomt på gräddhyllan. Det rör sig om träd som varit i såpass dåligt skick att arboristen bedömde att de behövdes tas ned. Den som gått förbi har kanske även noterat att det fallit ned en del grenar från björkarna, och tyvärr är det något skadedjur som angriper våra tallar. Bortsett från det kommer arboristerna att göra en översyn över alla träd som planterats i området samt en del annat underhåll av våra gemensamma ytor.  Ris och grenar kommer att forslas bort men de kubbade björkarna lämnas kvar. Det finns en yxa i miljöstugan för den händige och nyckel kan hämtas hos respektive längledare eller hos 137:an. När trädet är så pass färskt är det väldigt lätt att hugga ved av kubbarna, men det är såklart viktigt att vara väldigt försiktig så att man inte hugger sig i benet…