Etappindelning

Etapp 1: 2023-10-30 – 2023-12-22
Etapp 2: 2024-01-03 – 2024-02-20
Etapp 3: 2024-01-22 – 2024-04-05
Etapp 4: 2024-03-04 – 2024-05-21
Etapp 5: 2024-04-22 – 2024-06-10

Startdatum för de olika husen

StartEtapp 2Etapp 3Etapp 4Etapp 5
v5, 29/182-86125-129
v6, 5/2131-137
v7, 12/2139-145
v8, 19/2153-159
v9, 26/2147-151
v10, 4/3101-10789-93
v11, 11/395-9983-87
v12, 18/377-81
v13, 25/371-75
v14, 2/4 tisdag109, 111-117
v15, 8/465-69
v16, 15/457-63
v17, 22/451-5576-80
v18, 29/443-4970-74
v19, 6/535-4160-68
v20, 13/554-58
v 21, 20/546-52

Uppdateringar

Uppdatering 31/1 – 2024
Starttider för de olika husen i etapp 2-5.
Uppdatering 13/1 – 2024
Startdatum för etapp 4 blev fel. Ska vara 4 mars.
Uppdatering 5/12
Tidsplanen har fått något ändrade datum för etapperna 3 – 5. Se förteckning överst på sidan.
Uppdatering 26/11
Hela tidsplanen är nu uppdaterad med start- och slutdatum för de olika etapperna. Detaljerad information om de olika etapperna kommer i god tid före etappstart.
Uppdatering 17/11
Starttider för de olika delarna i etapp 2 klar.
Hus 102 – 108: 3/1 – 26/1
Hus 94 – 100: 15/1 – 2/2
Hus 88 – 92: 22/1 – 9/2
Hus 82 – 86: 29/1 – 16/2

Uppdatering 10/11
Etapp 2 startar först efter nyår. Hur det påverkar tiderna för övriga etapper får vi snart information om från MR rörservice.

Själva arbetet startar! Första etappen blir ”Gräddhyllan”, Rrv 163 – 201. Start 30 oktober. Mer detaljer i de stambytes-infobrev vi skickar ut med jämna mellanrum (och lägger här på hemsidan) och i den information som kommer från MR rörservice.
Här följer en grov tidsplan, sådan den ser ut i dag (uppdaterad 2023-11-26). Detaljer i planen kommer från MR rörservice, som när varje enskilt hus kommer att beröras.

September 2023

 • Vi har nu valt den entreprenör som ska utföra vårt stambyte, MR rörservice. De presenterade arbetet på bäst sätt, gav ett gott intryck och hade dessutom det lägsta priset.

Juni-augusti 2023

 • FU har skickats till 6 olika entreprenörer, 4 av dem har varit här och tittat och ska lämna offerter.
 • Offerterna ska lämnas första veckan i augusti och sedan ska Adnan sammanställa dem innan de presenteras för styrelse och referensgrupp för att välja det bästa förslaget.
 • Vi kommer även boka en s.k. anbudsgenomgång med de entreprenörer som vi gillar bäst och gå igenom alla detaljer samt få en förståelse för hur de vill gå vidare med projektet (vi kan även kontrollera att de verkligen har förstått uppdraget)
 • När vi har valt rätt entreprenör skriver vi ett kontrakt och kommer överens om projektstart som passar både oss och entreprenören

Juni 2023

 • Vår projektledare, Adnan Tulic, SBC, har tillsammans med en referensgrupp i föreningen och styrelsen tagit fram ett förfrågningsunderlag (FU).
  • Förfrågningsunderlaget är det dokument en beställare lämnar till entreprenörer. Dokumentet ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen och innehålla all nödvändig information för att en leverantör ska kunna ta fram en korrekt offert på uppdraget
  • En viktig del i vårt förfrågningsunderlaget är avsyning av alla hustyper (samt andra speciella lösningar) så att entreprenören får en tydlig beskrivning av vad som måste göras och vilka utmaningar de kan tänkas möta.
  • En annan viktig del av underlaget är filmning av de s.k. avloppsavluftningsrören, som går igenom husen och avluftar bl.a. badrummen på övervåningen. 
   Eftersom dessa rör inte transporterar vatten blir det inte samma slitage som i vanliga stammar och de behöver inte bytas.