Obs att projektplanen för stambytet är preliminär. Den kommer att ändras.

December-April

 • Vår projektledare, Adnan Tulic, SBC,  tar fram ett förfrågningsunderlag (FU). 
  • Ett förfrågningsunderlag är ett dokument som en beställare lämnar till entreprenörer. Dokumentet ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen och innehålla all nödvändig information för att en leverantör ska kunna ta fram en korrekt offert på uppdraget
  • En viktig del i vårt förfrågningsunderlaget är avsyning av alla hustyper (samt andra speciella lösningar) så att entreprenören får en tydlig beskrivning av vad som måste göras och vilka utmaningar de kan tänkas möta.
  • En annan viktig del av underlaget är filmning av de s.k. avloppsavluftningsrören, som går igenom husen och avluftar bl.a. badrummen på övervåningen. 
  • Vi behöver veta skicket på dessa rör och bestämma eventuella åtgärder.
  • Eftersom dessa rör inte transporterar vatten blir det inte samma slitage som i vanliga stammar och därför hoppas vi på att vi slipper byta även dessa rör.
  • Avsyning av de olika hustyperna utfördes innan jul och då utfördes även en stor del av filmningen av alla relevanta rör. Företagetet som filmade rören han dock inte bli klara och kommer att slutföra arbetet under januari.
 • Enligt Adnan är arbetet med förfrågningsunderlaget nästan klart och det enda som saknar är resultatet från filmningarna. När det återstående filmningen har avslutats, kan Adnan även göra klart förfrågningsunderlaget (Resultatet från både avsyning och filmning påverkar direkt uppdragets omfång och pris) och presentera ett utkast till styrelse och referensgrupp. Vi går igenom dokumentet och kommer med synpunkter utifrån de olika krav som vi tycker är viktiga att ställa på det kommande entrepenaden 
 • Adnan avslutar arbetet med FU och skickar dokumentet tillbaka till oss. 

April-maj

 • Innan FU skickas ut till entreprenörer ska både styrelsen och referensgruppen granska dokumentet, komma med synpunkter och eventuella ändringar
 • Styrelsen har det sista ordet och det är vi som godkänner FU innan vi skickar iväg det till utvalda entreprenörer. 
 • När styrelsen har godkänt FU skickas det till minst tre olika entreprenörer (som vi själva kan vara med och välja)
 • Referensgruppen kommer även gå igenom unika lösningar i enskilda hus för att fånga upp eventuella problem som kan krångla till projektet. Detta kommer att ske separat och hanteras av referensgruppen
 • Entreprenörer räknar på förslaget och kommer då att vilja besöka området och avsyna de olika husen för att få en bättre bild av projektet
 • Enligt Adnan får man räkna med 2-3 veckors tid för att entreprenörer ska kunna räkna på en offert. 
 • Styrelsens utgångspunkt är att se till att det ska bli så bra som möjligt och vi kommer inte att driva på entreprenörerna att ge oss ett svar så snart som möjligt. Det är bättre att de får en välgrundad förståelse för uppdraget än att vi får en offert på kortast möjliga tid.
 • Parallellt med offert insamling utreds finansiering av stambytet.

Maj-juni

 • När vi har fått alla offerter från entreprenörer kommer Styrelsen att boka möte med Adnan för att gå igenom de olika alternativen och välja det bästa förslaget
 • Referensgruppen kommer få en möjlighet att se över de olika förslagen och ge synpunkter på val av entreprenör
 • Vi kommer även boka en s.k. anbudsgenomgång med de entreprenörer som vi gillar bäst och gå igenom alla detaljer samt få en förståelse för hur de vill gå vidare med projektet (vi kan även kontrollera att de verkligen har förstått uppdraget)
 • När vi har valt rätt entreprenör skriver vi ett kontrakt och kommer överens om projektstart som passar både oss och entreprenören