Juni 2023

 • Vår projektledare, Adnan Tulic, SBC, har tillsammans med en referensgrupp i föreningen och styrelsen tagit fram ett förfrågningsunderlag (FU).
  • Förfrågningsunderlaget är det dokument en beställare lämnar till entreprenörer. Dokumentet ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen och innehålla all nödvändig information för att en leverantör ska kunna ta fram en korrekt offert på uppdraget
  • En viktig del i vårt förfrågningsunderlaget är avsyning av alla hustyper (samt andra speciella lösningar) så att entreprenören får en tydlig beskrivning av vad som måste göras och vilka utmaningar de kan tänkas möta.
  • En annan viktig del av underlaget är filmning av de s.k. avloppsavluftningsrören, som går igenom husen och avluftar bl.a. badrummen på övervåningen. 
   Eftersom dessa rör inte transporterar vatten blir det inte samma slitage som i vanliga stammar och de behöver inte bytas.

Juni-augusti 2023

 • FU har skickats till 6 olika entreprenörer, 4 av dem har varit här och tittat och ska lämna offerter.
 • Offerterna ska lämnas första veckan i augusti och sedan ska Adnan sammanställa dem innan de presenteras för styrelse och referensgrupp för att välja det bästa förslaget.
 • Vi kommer även boka en s.k. anbudsgenomgång med de entreprenörer som vi gillar bäst och gå igenom alla detaljer samt få en förståelse för hur de vill gå vidare med projektet (vi kan även kontrollera att de verkligen har förstått uppdraget)
 • När vi har valt rätt entreprenör skriver vi ett kontrakt och kommer överens om projektstart som passar både oss och entreprenören

September (?) – ?

 • Själva arbetet startar! Mer info när vi valt entreprenör!