Sotning ska göras vart tredje år och förra året var det dags. Sotarna hann bara med ca hälften av husen. Resten kommer att göras nu i februari.
Tyvärr har de också ändrat hur de aviserar och fakturerar så allt måste nu gå genom föreningen.

Vi kommer att avisera de hushåll som är aktuella med ett papper i brevlådan och ett mejl innehållande allmän information.
Det pris som står angivet i bilagan (se pdf Bilaga sotning) stämmer inte utan debitering blir 632:- per timme (det tar ca 1 tim per hus) och kommer på avin från SBC tillsammans med den vanliga avgiften.
Mer och utförligare info kommer till de som är berörda.