Årets sista Infobrev med en del om våra stackars träd, försöka sänka värmekostnaden kommande ny lagstiftning, mm. Infobrevet hittar du på en separat sida: Infobrev
Men det kommer också i textform här, för att vara sökbart.

November/december 2022

Hej grannar! 
När det här brevet kommer har vi redan hjälpts åt att röja upp det mesta efter den tunga snöns framfart med våra vackra träd. Vilken fantastisk uppslutning! Arboristerna kom hit på lördag morgon (fast de egentligen inte hade tid) och har tagit ner det som bedömdes som akut. De kommer igen i början av nästa år för att göra resten. Och vårens utemiljödag kommer att innehålla lite mer jobb än vanligt.
OBS! Det finns hängande grenar kvar, över gräsplaner och tomter.
Arboristerna hade inte tid att göra allt. Tänk på det och var extra försiktiga!
Det som finns runt vårt område tillhör Stockholms stad. Det finns en app som heter “Tyck till” där man kan anmäla saker som behöver åtgärdas.
En riktigt god jul tillönskas alla (lite i förskott)
Styrelsen

Ökade kostnader för el och värme
Att priset på el gått upp kan ingen ha missat. Tidningar, sociala medier, mejl, mm är fulla av tips på hur man kan spara på el i hushållet – så det behöver inte upprepas här. 
Det som gärna upprepas (och som påverkar föreningens kostnader och därigenom våra avgifter) är kostnaden för uppvärmningen av våra hus. Fjärrvärmen kostar föreningen runt 3 mkr årligen. Stockholm Exergi, vår leverantör, har aviserat en prisökning med 8,1%. Här finns en stor möjlighet att hålla nere kostnaderna. En grads sänkning av inomhustemperaturen sänker energianvändningen med ca 5%. Ha inte fönster stående på glänt under lång tid! Vädra hellre med öppna fönster en kort stund. Det öppna fönstret gör också att luftgenomströmningen i hela huset blir högre, med kallare temperatur inne som följd – och man behöver skruva upp elementen.

Kort avbrott, värme och vatten 
Under perioden 28/11 till 2/12 kommer Stockholm Exergi att byta energimätare i vår
fjärrvärmecentral. Under bytet kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till fastigheten i ca 15-30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrottet.
Närmare tid vet vi inte – men tänk på det om ni tar en dusch på dagtid!

Stambytet
Arbetet med förfrågningsunderlaget fortsätter. Det besök ni alla fått av någon som fotat gäst-wc och pannrum är en del i det. 

Mini-undersökning, övre badrummet
Det har kommit önskemål om att i samband med stambytet även kunna göra en renovering av stora badrummet. Det bekostas i så fall helt av medlemmen själv. Det måste säkerställas att detta extra tillval inte påverkar den totala tidsplanen för själva stambytet.
Vi skulle behöva få ett hum om hur stort intresset är. Svaret är inte bindande.
Mejla vatten@riksradsvagen.se om du/ni funderar på detta.

Ny lagstiftning, “Tryggare bostadsrätt”
Från årsskiftet kommer ny lagstiftning kring bostadsrätter. En hel del handlar om köp vid nyproduktion, men det finns också delar som berör oss. Redan i dag finns i lagtext och i våra stadgar att styrelsen måste tillfrågas och ge sitt godkännande vid vissa renoveringar i husen. Nytt är att även ändringar av kulturhistoriska och andra värden i en byggnad som är särskilt värdefull i kulturhistoriskt hänseende inte får förvanskas. Detta gäller ju våra blå-klassade hus!
I dag kan en prövning av ett avslag från styrelsen endast ske i allmän domstol. Från den 1 januari gäller att hyresnämnden kan ge tillstånd till en renoveringsåtgärd i bostadsrätt.
Den nya lagtexten gäller även om det inte står utskrivet i våra stadgar. Utredning pågår om något innebär att en ändring/tillägg behöver göras och i så fall kommer det till stämman i vår.

Utemiljö
Påminnelse: Efter hämtningen av de stora rishögarna vi släpat ihop kommer vi inte att ha någon allmän hämtning av trädgårdsavfall förrän vi närmar oss nästa utemiljödag i april. Detta innebär att man själv får ta hand om eventuellt trädgårdsavfall under vintern. Lämna alltså inte trädgårdsavfall i högen vid miljöstugan. Det är viktigt att vi hjälps åt med detta. Vi sparar pengar och ordnar inga högar där skadedjur kan bygga bo.
Det gäller även julgranarna, när det blir så dags.

Imkanaler (från spisen) och övriga frånluftskanaler
Vi har tidigare skrivit om att rensning av imkanaler och övriga frånluftskanalen snart är på gång. Det har tyvärr blivit fördröjningar med det jobbet eftersom det finns asbest på vissa ställen i de här kanalerna och det gör att arbetet blir svårare att genomföra.

Julgransplundring och höstfest
Nästa år, 2023, är det länga 5 (Rrv 82-108) som organiserar. Kontakta er längledare, Elin Dahlstedt i 106:an. Ju fler som är med desto roligare blir det att fixa!
Datum och tid för gemensam julgransplundring när helgerna är över kommer i separat utskick.

Motionen om bommar
Vid senaste stämman fick styrelsen i uppdrag att utreda vidare förslaget om att sätta upp bommar för att hindra trafik på våra småvägar. Utredningen ska också att titta på alternativ till bommar. Har du idéer och funderingar kring detta så ta kontakt med asfalt@riksradsvagen.se .

Nya grannar
Vi välkomnar nya grannar: Petter och Rose-Marie Samuelsson i nr 37 och Alberto Herskovits som snart flyttar in i 113.

SBC:s app Vår Brf
SBC, vår förvaltare, har en app till mobilen, “SBC Vår Brf”, där du loggar in med bankid, på samma sätt som på hemsidan. Där finns t ex fakta om föreningen och bostaden, betalningar och fakturor, utdrag ur lägenhetsförteckningen, mm. Du kan även göra felanmälan via appen.

Övrigt
Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor. En hel del information hittar du på vår hemsida https://riksradsvagen.se där det även finns mejladresser och telefonnummer till styrelsen.
Vill du få Info-brev och annan information från styrelsen på mejl, men får det inte i dag (eller har bytt mejladress), eller om du inte vill få fler mejl från BRF Riksrådsvägen? Meddela ditt namn, mejladress och husnummer till sekreterare@riksradsvagen.se  så lägger vi till eller tar bort.

Felanmälan
Anmäl alltid felaktigheter, önskan om hjälp med reparationer och dylikt hos förvaltningsbolaget SBC på https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/ eller via appen Vår Brf. Kontakta inte hantverkare själv för sådana reparationer som ni anser att föreningen ska betala. Mer information finns på föreningens webbplats: https://riksradsvagen.se/felanmalan/