29 – 30 mars kommer det röra sig inspektörer från Tingvalla Mark AB i området för fortsätta den kontroll av våra murar som inleddes i december. Tingvallas uppdrag är att ge oss en tydlig nulägesrapport och komma med rekommendationer om vad som behövs åtgärdas och repareras. Vissa murar lutar, några har sprickbildningar etc. Inspektörerna behöver i vissa fall gå in i trädgårdar och de kommer fotodokumentera. Inga åtgärder eller förberedelser krävs från oss boenden.
Frågor? Kontakta asfalt@riksradsvagen.se