Hej grannar! Här kommer några kortfattade rader med den senaste informationen från styrelsen. 
Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor. En hel del information hittar du även på vår hemsida www.riksradsvagen.se  

Rättelse angående ventilationskontroll

Tyvärr blev informationen fel om insamling av nycklar inför ventilationskontrollen som börjar 28 september. Ventilationsfirman hade inte fått kännedom om våra nyckeltuber och använde sitt standardbrev. Styrelsen har beslutat att använda nyckeltuber för de som inte är hemma vid aktuellt tillfälle. Alltså, häng båda era husnycklar i nyckelntubens kedja den dag då ventilationen ska kontrolleras i ert hus.
Övrig information i brevet är korrekt och representanter för Ventexpert AB kommer att finnas tillgängliga på angivna tider, 28 september till 2 oktober, för att kunna svara på eventuella frågor om undersökningen.

Container 2-4 oktober

En container kommer att finnas på plats intill miljöstugan 2-4 oktober. Här kan du slänga t.ex. möbler, cyklar och grovsopor. Det är inte tillåtet att slänga elektronik (inklusive vitvaror), flytande avfall, farligt avfall, bildäck och hushållsavfall.

Utemiljödag 11 oktober

Två gånger per år träffas vi för att vårda och snygga till vår gemensamma utemiljö. På grund av rådande omständigheter kommer vi som i våras inte ha en gemensam samling utan istället samlas respektive länga med start kl 10. Längledarna (eller eventuell stand-in) hjälper till att styra arbetet i sin länga.
Längledare
Länga 1 – nr 35-69 (ojämna) Anna Bendt (43) – anna.bendt@gmail.com
Länga 2 – nr 71-93, 111-117 (ojämna) Pär Sandberg (81) – pojsandberg@yahoo.com
Länga 3 – nr 95-107, 119-159 (ojämna) Lasse Kennmar (105) ersätter Jan Söderlind (103) under utemiljödagen – jan.soderlind@comhem.se
Länga 4 – nr 161-201 (ojämna) Emma Öståker (163) – emmaostaker@gmail.com
Länga 5 – nr 82-108 (jämna) Elin Dahlstedt (106) – dahlstedt.elin@barbro_inlaggLänga 6 – nr 46-80 (jämna) Rickard Holmberg (68) kommer att ha en ersättare under utemiljödagen – rickard.holmberg@gmail.com

Om ni har frågor eller funderingar kring utemiljön eller utemiljödagen kontakta er längledare eller utemiljo@riksradsvagen.se.

Årsstämman och ny styrelse

Onsdag 26 augusti hade föreningen årsstämma i Bagarmossens Folkets hus då det bland annat valdes en ny styrelse. Vid sitt första möte fördelade styrelsen sina uppgifter enligt följande:
Rikard Linde, nr 147, ordförande, underhåll
Jonas Beckeman, nr 123, kassör och vice ordförande
Andreas Rosander, nr 153, sekreterare, kommunikation
Leif Holmström, nr 70, förvaltarkontakt, parkering, reparationer
Carl-Fredrik Andersson, nr 106, vägar och asfalt, hyresgäster
Johanna Gauffin, nr 50, fasader, fönster, balkonger och förråd
Fredric Benesch, nr 48, tak
Oscar Berg, nr 137, utemiljö, laddstolpar
Peter Hugo, nr 85, ventilation, värme och butiken
Johanna Lisskar, nr 88, vatten och avlopp, Q-frågor

Stående, från vänster: Rikard Linde, Fredric Benesch, Andreas Rosander, Leif Holmström, Peter Hugo, Carl-Fredrik Andersson.
Sittande, från vänster: Johanna Lisskar, Johanna Gauffin, Oscar Berg, Jonas Beckeman