Det kommer troligen ske ett stambyte inom de närmsta åren. Vi vet inte i vilken utsträckning det påverkar köket, såsom skåp där rör går eller golvet. I dagsläget gör man bäst i att avvakta tills frågan är bättre utredd, kontakta styrelsen för mer information.

Och även oavsett stambytet måste du ta kontakt med styrelsen vid större renoveringar.