Om det innebär risk för personskada eller skada på husen ska du felanmäla det till SBC. Styrelsen ser kontinuerligt ser över statusen på asfalten och man kan anmäla till asfaltsansvarig om man ser brister någonstans. Föreningen åtgärdar asfalt och plattytor på gemensamma ytor och vid entréer, men boende själva får gärna sköta övriga ytor närmast husen såsom rabatter och rabattkanter.