Viss vägledning ges i stadgarna. Är du osäker kan du felanmäla skadan. Om den bedöms som ditt ansvar så kommer du att få veta det och föreningen kommer inte åtgärda den. Spara föreningen pengar och bespara dina grannar i styrelsen tid och energi genom att först göra en egen bedömning. Så här ser våra stadgar ut idag (se främst §38-44 på sid 7-8): sidan med stadgar