Hej grannar!
Vi har en spännande höst framför oss! Äntligen tror vi att stambytet kommer att starta. Mer om det längre ner, men först några viktiga datum. 

Höstfest lördagen, 9 september OBS Ändrat datum!

Årets höstfest kommer att hållas lördagen den 9 september. Det är länga 5, Rrv 82-108, som organiserar i år. Ställ eventuella frågor till Elin Dahlstedt i 106:an.
13:00 Uppställning inför loppis
14.00 – 16:00 Loppis
17:30 Fördrink, grillarna tänds
19:00 Filmvisning i butiken

Info om föreningens ekonomi, söndagen 17:e september

Söndagen den 17 september kl 13:00-14:30 i Butiken, kommer föreningens kassör, André Gottfridsson, att hålla en dragning om föreningens ekonomi. Vi kommer bland annat att gå igenom följande punkter.

  • Nyckeltal, vilka som används av oss, varför och hur de kan påverkas av vad vi gör
  • Lån, räntekostnader och amorteringar
  • Likviditet, nu och framåt
  • Avgiften och hur den hänger ihop med ovanstående

Har du andra frågor kring ekonomin så är detta ett bra tillfälle att ställa dem. Maila gärna kassor@riksradsvagen.se och säg om du vill komma och om du har någon särskild fråga eller förväntan på mötet så kan André förbereda sig för bättre svar. 

Höstens utemiljödag, söndagen den 8:e oktober

Samling som vanligt kl 10 vid Miljöstugan. Mer info kommer om fika med mera. Har ni något särskilt ni tänker på som behöver göras – prata med er längledare (alla finns presenterade på hemsidan).

Stambytet

Tre entreprenörer har svarat på vår förfrågan om att göra stambytet. De har angett ett pris, som ligger runt 20 miljoner, men inget om hur de tänker utföra arbetet eller hur lång tid det kan tänkas ta. Nästa vecka kommer vår projektledare från SBC därför att ha en presentation för styrelsen om företagen och anbuden och därefter kommer även styrelsen att träffa dem. Först då vet vi mer om vilken tid stambytet kommer att ta och hur det ska genomföras. Vi kommer löpande att informera allt eftersom vi vet mer. 

Taksäkerhet, nockräcken

Våra tak är inte utrustade med taksäkerhetsanordningar, men vi har nu beviljats bygglov att montera nockräcken på samtliga tak. Bygglovsansökan innehöll bland annat ett antikvariskt utlåtande från en byggnadsantikvarie som bedömde ingreppet som ”genomtänkt och anpassat till takens utformning och till byggnadernas höga kulturhistoriska värde”. Ansökan remitterades även till Stadsmuseet innan den beviljades. Nockräckena monteras på konsoler en halvmeter från de högre takens nock. Såväl konsolerna som räcke är svartlackerade och bygger ca 20 cm från taket, vilket innebär att de knappt kommer att vara synliga från marken. Påhlman Accesso bygg kommer att utföra arbetet under hösten och de behöver inte kunna komma in i husen för att göra det. Start någon gång i slutet av september/början av oktober.

Värmecentralen utbytt

Värmecentralen som omvandlar fjärrvärmen till värme och varmvatten för oss är utbytt. De allra flesta märkte det genom att vattnet blev missfärgat ett tag. HeatTech som är ansvariga för den nya värmecentralen gav följande info:

“Det är inte farligt. Vi har inte tillfört något in i era rör. Det som kommer ut nu är de beläggningar som sitter på insidan av rören. Dessa beläggningar måste man spola ur systemet. Det kan ta ganska lång tid, eftersom ni har ett stort system. Att det kommer även från kallvattnet är inte konstigt eftersom både varmvatten och kallvatten kan blandas i era blandare. Det bästa ni kan göra är att spola ur systemet genom alla kranar. Men som sagt, vi har inte tillfört något in i ert vattensystem. Det som kommer ut nu har länge suttit på insidan av era rör.”

Önskas flera bilpoolsbilar?

I dag hyr bilpoolen Volvo on Demand en av föreningens parkeringsplatser för en bil. Finns det intresse bland medlemmarna att etablera fler eller alternativa bilpooler? Hör i så fall av er till Jonas, asfalt@riksradsvagen.se

Nya medlemmar

Vi hälsar nya medlemmar välkomna! 
Axel Hildingson, Alexine Wirén i 63:an

Övrigt

Finns det intresse för fler möten liknande det som André Gottfridsson håller i om ekonomin fast i några andra ämnen? När vi vet mer om stambytet kommer det självklart att hållas info-/diskussionsmöten om det! Hör av er med andra önskemål och funderingar till ordforande@riksradsvagen.se.

Med vänlig hälsning
Styrelsen