Den läcka som fanns i radiatorsystemet är hittad och provisoriskt åtgärdad. En permanent lagning kommer att göras i sommar, när det är varmt ute och går att tömma delar av systemet på vatten.

Några hus har under den gångna veckan haft brist på varmvatten. Det gäller främst de med de högsta numren, längst ut på ”Gräddhyllan”. Just nu verkar varmvattnet vara tillbaka, även om det inte är helt ok än. Styrelsen och vår förvaltare SBC, tillsammans med rörmokare och de som servar vår fjärrvärmecentral, jobbar med att komma tillrätta med problemet. Vissa delar i centralen är sedan tidigare planerade att bytas i sommar.